Archiv štítku: Regionální rozvoj

Zapomenutý obraz odpovědného hospodáře

Jak si vlastně představujeme ideálního politika? Jaké vlastnosti a schopnosti by měl mít? Ke komu jej přirovnat? Já volím metaforu odpovědného hospodáře. Hospodář na statku uvažuje dlouhodobě – např. jaká zvířata chovat a co zasít pro příští rok. Musí počítat s počasím jako externím vlivem, který nikdy nemůže plně předvídat. Udržuje dobré vztahy se sousedy a snaží se vyjít s tím, co má.

Imigranti – příležitost i hrozba. Jaké chceme?

Imigrace zásadně ovlivní konkurenceschopnost a kvalitu života (a také volební výsledky) ve všech evropských zemích včetně ČR a proto má obrovský význam se jí zabývat. Uspějí jen země, které zvládnou vyvážit otevřenost pro vzdělané, pracovité a podnikavé cizince (stárnoucí obyvatelstvo a hospodářství je prostě potřebují) a současně zajištění bezpečí a jejich integrace včetně vynucení respektu všech obyvatel k platným zákonům a pravidlům soužití bez výjimky.

Evropské fondy rozpuštěné vypuštěné

Nikomu tohle nesmrdělo? Ani ta extrémní přísnost kritérií, která odradila malé obce nebo sdružení, které potřebovaly třeba jen pár set tisíc na nový vodovod s tím, že by si své projekty spolufinancovaly a měly tak motivaci realizovat něco smysluplného? Místo nich se uvolnil prostor dravcům s vyškolenými šíbry, kteří si s odporujícími předpisy kafkovských pravidel těžkou hlavu nedělali.

Digitální srdce Evropy bije 16. března ve Vídni

ICT v regionu Centrope zahrnuje asi 5000 firem s 350 tis. specialisty a asi 60 univerzit, kde pracuje 36 tisíc výzkumných pracovníků. V roce 2006 zde dosáhl hrubý obrat 45 mld eur, což představuje 2,3% celoevropského ICT trhu. Pokud vás zajímá ICT výzkum a vývoj ve střední Evropě, spolupráce firem a univerzitních pracovišť, rezervujte si úterý 16.3. na vídeňskou Media Tower, kde spolupořádáme konferenci ICT Technology Transfer and Cluster Platform.

Social Innovation Camp 16.-18. září v Bratislavě

Další Social Innovation Camp se bude 16.-18. září poprvé konat ve střední Evropě. Pořádají jej Transition Online (sídlí v Praze) a Trust for Civic Society in Central and Eastern Europe v Bratislavě. Inovátoři, web designéři, podnikatelé a geekové z Bulharska, ČR, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska tak mají šanci přeměnit svoje nápady (ale i ty, které jim předem zaslali např. neziskové organizace) do podoby fungující internetové služby řešící konkrétní sociální problém.

Kreativní průmysly

Knížka Kreativní průmysly Martina Cikánka je první českou monografií, která se věnuje kreativní ekonomice. Zájemci si zde mohou ujasnit výčet odvětví, která pod tyto termíny spadají. Právě v době ekonomické krize je možná ten správný moment podívat se, zda i české kreativní průmysly mají rostoucí podíl na exportu a zda by tedy na ně neměly být zaměřeny inovační strategie našich krajů a měst.

Brnopolis Open Coffee začíná

Na moderovaném weblogu Brnopolis se mezitím sešlo 90 příspěvků a nazrál čas pro neformální živá setkání, která by měla sloužit jako myšlenková laboratoř pro sběr námětů a přenos zkušeností ze zahraničí. Chceme k nim využít celosvětovou iniciativu Open Coffee, která vychází z nápadu mít neformální místo, kde se pravidelně potkávají myšlenkově spříznění lidé, vyměňují si své nápady, kontakty a dávají rady. Poprvé se v Brně sejdeme 12. února.

Vzestup kreativní třídy (10)

Desáté pokračování ukázek z knihy Richarda Floridy The Rise of the Creative Class přináší poslední ukázku a shrnutí nejpodstatnějších trendů. Tvořiví lidé, nositelé kreativního kapitálu, dávají přednost městům, která nabízejí kromě vícenásobných pracovních příležitostí v oblasti vyspělých technologií a prostředí pro rozvoj talentovaných jednotlivců pestrost, toleranci a otevřenost novým myšlenkám.

Vzestup kreativní třídy (9)

Deváté pokračování o knize Richarda Floridy The Rise of the Creative Class se věnuje významu univerzit, které autor považuje za nutnou, i když nepostačující, podmínku k rozvoji kreativní ekonomiky v regionu. Jsou základní součástí infrastruktury kreativní ekonomiky a důležitějším zdrojem konkurenční výhody než dopravní spojení, sportovní stadiony nebo obchodní centra.

Vzestup kreativní třídy (8)

V osmém pokračování o knize Richarda Floridy The Rise of the Creative Class se věnujeme významu geografického umístění. Jak se rozhodujeme, kde žít a pracovat? Na čem nám opravdu záleží, když děláme tato životní rozhodnutí? Jak se časem měnila a proč?

Vzestup kreativní třídy (7)

V sedmém pokračování o knize Richarda Floridy The Rise of the Creative Class se budeme věnovat sociálnímu a kreativnímu kapitálu a budování různých typů vztahů, které každý z nás potřebuje. Na základě vlastních interview a dostupných průzkumů předkládá autor příklady měst, která jsou atraktivní pro kreativní třídu.

Vzestup kreativní třídy (6)

V šestém pokračování o knize Richarda Floridy The Rise of the Creative Class se budeme věnovat využití volného času, které je charakteristické pro zástupce kreativní třídy. Na základě vlastních interview a dostupných průzkumů předkládá autor popis trendu nadvlády ulice.

Krajina za školou

V projektu Krajina za školou si mohou studenti vyzkoušet roli novináře, fotografa, redaktora, grafika, informačního analytika, webmastera a marketingového manažera. Mají za úkol získat historické snímky, najít pamětníky a podle jejich výpovědi pořídit dvojice fotografií s popisem vývojových změn. Na základě digitálně zpracovaných fotodvojic pak vytvořit webovou prezentaci, uspořádat výstavu a pozvat na ní veřejnost.