Vzestup kreativní třídy (9)

obrázek Deváté pokračování o knize Richarda Floridy The Rise of the Creative Class se věnuje významu univerzit, které autor považuje za nutnou, i když nepostačující, podmínku k rozvoji kreativní ekonomiky v regionu.

Univerzita je velkou výhodou pro všechny regiony, které chtějí udržet a přitáhnout tvořivé lidi. Silicon Valley by bylo nemyslitelné bez Stanford University, podobně jako bostonský hi-tech zázrak bez Massachusettského technologického institutu (MIT).

Univerzity jsou základní součástí infrastruktury kreativní ekonomiky a důležitějším zdrojem konkurenční výhody než dopravní spojení, sportovní stadiony nebo obchodní centra. Vedle své role jako motoru regionálního ekonomického rozvoje zajišťujícího uplatnění výsledků výzkumu v komerčních inovacích a zakládání nových firem (kdo zná české akademické prostředí, musí se asi pousmát) by měly univerzity hrát i další role související s tzv. 3T faktory.

Technologie – univerzity jako střediska špičkového výzkum a místa vzniku nových technologií i spin-off firem
Talent – univerzity jako magnet pro mladé talentované studenty, pro výzkumníky a vědce, všichni dohromady pak dávají důvod dalším firmám, aby se usadily poblíž a navzájem se podporovaly
Tolerance ve smyslu otevřenosti vůči jiným lidem a myšlenkám – univerzity by měly vytvářet a kultivovat právě takové klima, ve kterém se dobře cítí tvořiví lidé

Přítomnost univerzit v regionu však sama o sobě nestačí. Kolem nich působící komunita musí mít kapacitu vytvářené inovace a technologie přijímat a umět využívat. K významným aktérům takové komunity patří úspěšní podnikatelé z regionu, business andělé a rizikoví investoři. Vedle nich zvyšují atraktivitu místa pro kreativní třídu také přistěhovalci, bohémové a homosexuálové (někdy bývají označování jako kanárci kreativní éry, protože otevřenost k této menšině bývá indikátorem nízkých bariér vstupu pro nově příchozí), což jsou tři speciálně zmiňované skupiny, které podle průzkumu pozitivně stimulují kreativní centra.

Za klíčovou skupinu pro rozvoj inovací a ekonomický růst označuje přistěhovalce také Pascal Zachary ve své knize The Global Me. Ti, kteří se rozhodnou odejít ze své země, kde se narodili nebo vyrostli, mají totiž podle něj dispozice k tomu brát na sebe větší riziko. Také se zdá zřejmé, že lidé a skupiny, kteří musejí často překonávat překážky v tradičních organizacích, pravděpodobněji založí své vlastní firmy. Asi jedna třetina firem, které vznikly od roku 1980 v Silicon Valley, byla založena přistěhovalci. Po roce 1995 už to bylo 30%.

Další klíčovou skupinou kreativní třídy, která významně souvisí s přítomností univerzity, jsou mladí lidé. Nepřekvapí, že jsou schopni pracovat dlouho a tvrdě a jako bezdětní na sebe ochotněji berou riziko než starší generace. Trendem posledních let je jejich pozdější vstup do manželství a vyšší věk početí prvního dítěte ve srovnání s předchozí generací. Tím nabývá na významu i poptávka zvětšující se skupiny singles (týká se např. bytů, trávení volného času).

Pokračování příště…
Předchozí díl

Napsat komentář