Vzestup kreativní třídy (10)

obrázek Desáté pokračování ukázek z knihy Richarda Floridy The Rise of the Creative Class přináší poslední ukázku a shrnutí nejpodstatnějších trendů.

Ekonomický růst přitahují místa, která se vybírají tvořiví lidé, nositelé kreativního kapitálu. Ti dávají přednost městům, která nabízejí kromě vícenásobných pracovních příležitostí v oblasti vyspělých technologií a prostředí pro rozvoj talentovaných jednotlivců pestrost, toleranci a otevřenost novým myšlenkám. Zdaleka nejde jen o obory typu výzkum a vývoj, média, informační a komunikační technologie, design, umění, hračky a hry, reklama, architektura, móda, umění a řemesla.

Co je atraktivní město
Atraktivní místo k životu pro kreativní třídu nemusí být velké město, ale mělo by být kosmopolitní. Město, kde se mísí kultury a ideje a kde se nově příchozí mohou brzy stát členy komunity. Taková místa tvořiví lidé oceňují i pro jejich autenticitu a unikátnost.

Autenticitu mohou tvořit historické budovy, vybudovaná, unikátní hudební scéna nebo specifické kulturní zvláštnosti (např. stylová kuchyně). Proti nim stojí místa plná obchodů, restaurací a nočních klubů provozovaných mezinárodními řetězci, kde to vypadá skoro stejně a kde budete mít skoro stejný zážitek, ať už je navštívíte v Římě, Mnichově nebo Stockholmu.

Kvalitu města určuje nejen, co se v něm nachází (architektura, přírodní prostředí, obchodní, dopravní a kulturní infrastruktura), ale také kdo tam žije (pestrost lidí a způsoby jejich interakce, snadnost zapojení se do různých aktivit) a co se tam děje (pestrost komunit s důrazem na venkovní aktivity a pouliční kulturu).

Ray Oldenburg zmiňuje ve své knize A Great Good Place význam tzv. třetích míst pro moderní společnost. Třetím místem není domov ani práce, to jsou ta první dvě. K těm třetím patří kavárny nebo knihkupectví, kde se lidé zastaví mezi známými na kus řeči. Důležitost těchto míst roste vzhledem k měnícímu se charakteru práce. Stále více lidí nemá stálou pracovní dobu a navíc mnoho z nás pracuje v relativní izolaci, např. doma u klávesnice.

Technologie, talent a tolerance
Floridovy průzkumy používají pro porovnání regionů nejen indikátory jako podíl kreativců v regionu, talentový index (podíl držitelů akademického titulu bakalář a vyšších), inovační index (počet patentů na hlavu) a high-tech index (velikost a koncentrace růstových sektorů jako software, elektronika, biomedicína aj. v regionální ekonomice), ale také melting pot index (podíl přistěhovalců) a podíl homosexuálů a bohémů (Florida mezi ně počítá spisovatele, designéry, muzikanty, herce, režiséry, malíře, sochaře, fotografy a tanečníky) v regionu.

Zatímco podnikatelskému prostředí se věnuje dost pozornosti, politici často podceňují vytváření příjemného lidského klimatu pro tvořivé lidi. Znamená to důraz na rozmanitost a potřebu otevřenosti vůči všem jejím formám. Investice do vybavení typu městských parků, stezek pro kola, běžce nebo jen procházky se psem přetrvají generace a přináší efekt pro široké spektrum obyvatel.

Jsou to právě rozdíly, ne uniformita, co Floridovy respondenti uvádějí jako jeden z motivátorů. Různorodost znamená také vzrušení a energii. Tvořiví lidé mají rádi kombinaci podnětů. Chtějí poslouchat různé typy muziky, ochutnávat různá jídla. Chtějí se potkávat a bavit s lidmi, kteří jsou rozdílní, aby si s nimi mohli vyměňovat názory a přít se nad problémy. Kruh jejich nejbližších přátel se pravděpodobně nepodobá duhové koalici, ale právě proto ji chtějí najít jinde.

Deset volně přeložených ukázek z knihy Richarda Floridy The Rise of the Creative Class je u konce. Koho téma zaujalo, může si přečíst další Floridovy knihy Flight of the Creative Class (2004) a Cities and the Creative Class (2005), nicméně připadá mi, že už toho moc revolučně nového v porovnání s tou první nepřinášejí. Snad až na podrobnější statistiky, které již zahrnují i evropské země včetně ČR.

Inspirováni Floridovou knihou jsme začali v březnu 1995 pořádat diskusní večery Inovace & Inspirace, Inteligence & Instinkt a v návaznosti na ně letos na jaře zahájili projekt Brnopolis zaměřený na kreativní třídu v Brně. Na jeho weblogu si můžeme vyměňovat další informace.

Předchozí díl

Napsat komentář