Archiv štítku: E-business

Digitální srdce Evropy bije 16. března ve Vídni

ICT v regionu Centrope zahrnuje asi 5000 firem s 350 tis. specialisty a asi 60 univerzit, kde pracuje 36 tisíc výzkumných pracovníků. V roce 2006 zde dosáhl hrubý obrat 45 mld eur, což představuje 2,3% celoevropského ICT trhu. Pokud vás zajímá ICT výzkum a vývoj ve střední Evropě, spolupráce firem a univerzitních pracovišť, rezervujte si úterý 16.3. na vídeňskou Media Tower, kde spolupořádáme konferenci ICT Technology Transfer and Cluster Platform.

Zbytečné technologie aneb čeho se zbavit

Mezi všemi těmi výročními předpověďmi o zaručených hitech letošního roku je docela osvěžující zamyslet se nad technologiemi, které jsou již překonané, hloupé, zbytečné, a kterých bychom se mohli konečně zbavit, jak píše Mike Elgan z Computerworldu. Slova o konvergenci digitálních odvětví zněla ještě před pár lety pro někoho příliš abstraktně. Tady máte, milí výrobci, konkrétní příklady. Kteří z vás pochopí mezi prvními, neušetří jen na ovladači a adaptéru.

Jaké bylo pražské semifinále European Venture Contest?

259 inovačních firem z více než 700 přihlášených bylo vybráno z 24 zemí do sedmi semifinálových klání soutěže European Venture Contest, která se na podzim postupně konala v Bruselu, Stuttgartu, Linzi, Kodani, Pamploně, Eindhovenu a v listopadu též v Praze. Každé z nich poslalo do finále tři nejslibnější hi-tech firmy a vítěz si z barcelonského finále odnesl hlavní cenu 90 tisíc eur. Jak to tedy dopadlo v Praze?

Dobrá data v sociálních sítích

Jaký užitek máme z internetových sociálních sítí? V jakých životních situacích nám pomáhají? Pokud bych měl vybrat jeden konkrétní efekt, který mohou firmě přinést sociální sítě, a pokusit se přesvědčit ty nejzarytější skeptiky, sáhnu po vděčném příkladu Romana Staňka, asi nejúspěšnějšího českého hi-tech podnikatele.

Nakoukání do strategie Seznam.cz

Zatímco v oblasti filmového humoru si Borat získává pozornost mystifikacemi a záměrným komolením jazyka, ve světě ICT businessu začíná být účinnou formou firemního PR využívat osobní weblog jejího nejznámějšího zástupce. Ivo Lukačovič si píše blog už nějaký ten pátek a často na něm dělá Seznamu neformální a chytrou reklamu. Minulý týden na něm publikoval část nové firemní strategie.

Work in the Knowledge-Driven Economy

Naše ekonomické prostředí se mění a s ním i způsob naší práce. V širším pojetí jsme svědky souvislého přechodu od industriálního k informačnímu věku; od ekonomiky, ve které je hodnota obsažena ve hmotném produktu, k ekonomice, kde se hodnota nachází ve znalosti a jejím použití.

Od online marketingu ke komunikační strategii

Internet nabízí pro marketing unikátní médium již tím, jak kombinuje nejžádanější rysy běžných médií s možnostmi okamžité zpětné vazby. Protože uživatelé Internetu vás musí na Webu nejdříve sami najít, můžete tak snadno identifikovat a oslovit potenciální zákazníky mnohem užší cílové skupiny, než je to možné u ostatních médií. Jaké jsou chyby a pasti WWW prezentací?

Kdo vyhrál IST Prize 2005

O půl roku dříve než v předchozích letech byly letos vyhlášeny vítězové soutěže European IST Prize 2005. V letošním 11. ročníku obdržela Komise 430 přihlášek (z 29 zemí), které byly hodnoceny nezávislou porotou složenou z 18 expertů z 18 zemí. Tři hlavní ceny (200 tis. eur) získaly bez pořadí švédský Cypak a francouzské firmy Let it wave a PRAXIM medivison.

OECD Information Technology Outlook 2006

Představujeme další studii zabývající se inovacemi, vývojem ICT trhů a jejich dopadem na ekonomiku a společnost. Letos v říjnu ji vydala OECD, která publikuje každý rok střídavě přehled vývoje informačních a komunikačních technologií a telekomunikací. 315 stran rozsáhlé analýzy obsahuje osm kapitol věnovaných globalizaci ICT sektoru a služeb.

WWW audit

Cílem Web Auditu je posoudit a zhodnotit- do jaké míry přispívá WWW služba k naplňování podnikatelských, resp. marketingových, cílů organizace
– konkurenceschopnost WWW služby- vnímání / image WWW služby mezi internetovskou veřejností

MUPPIES (1999)

Sociologická studie P.Barbesina a P.Schellenbaumové z listopadu 1999 se zabývá životním stylem a kulturou nové internetové generace, která již zapustila v Evropě své kořeny. Jaká je tedy charakteristika MUPPIES (v překladu asi multimediální městští lidé tlačící internetovou ekonomiku)?

Advancing Global E-commerce: Technology Solutions to Public Policy Challenges

V této studii zkoumá Computer Systems Policy Project (CSPP) osm základních legislativních témat z nové důležité perspektivy; z té, která předpokládá důkladnou znalost technologie a zapojuje znalost veřejné politiky. Tato témata jsou – soukromí, daňový systém, intelektuální vlastnictví a obsah, škodlivý obsah, bezpečnost, elektronická identifikace, elektronické platby, infrastruktura a technologie.