Současnost a budoucnost evropských portálů

US Web a belgická CKS spojily své síly v iniciativě nazvané Observatoř digitální ekonomiky, z jejíž dílny pochází mj. studie z října 1999 věnující se evropským portálům.

Ve své první části se zabývá přerodem původních katalogů a vyhledávacích služeb k místům, které se staly pro většinu uživatelů vstupními branami do Internetu. Druhá část studie se věnuje obchodním modelům, směřování návštěvnosti a specializaci tzv. vortálů. V poslední části je popsána konkrétní situace na evropském trhu opírající se o žebříčky nejnavštěvovanějších serverů z řady zemí EU. Kompletní text (ve formátu PDF) najdete v uzavřené zóně VIP.

Jako základní charakteristiky úspěšného portálu jsou zmiňovány

  • snadno použitelný a komplexní katalog a/nebo vyhledávací služba

  • množství obsahu a užitečných služeb, které dělají ze serveru skutečnou vstupní bránu do Internetu

  • nástroje na budování komunit

  • personalizace

  • předpoklady pro aplikace elektronického obchodu

  • marketingová podpora

Národní univerzální portály (univerzální ve smyslu tématického rozsahu, nikoli geograficky) jsou ve studii klasifikovány do tří typů. Prvním jsou národní verze amerických gigantů typu Yahoo, Lycos, Altavista, MSN aj., které se prosadily např. ve Velké Británii, Francii a Itálii. Druhou kategorií jsou nezávislí domácí hráči typu Ole ve Španělsku nebo Virgilio v Itálii. Ve třetí kategorii jsou místní portály vlastněné velkými telekomunikačními společnostmi jako je např. Belcast v Belgii nebo Voila ve Francii. Hlavním rozdílem mezi posledními dvěma kategoriemi je kapitálové zázemí, které oslabuje pozici nezávislých portálů a vede k jejich častému odprodeji silnějším hráčům na trhu. Za další kategorii portálů by mohly být považovány portály poskytovatelů bezplatného přístupu k Internetu (ISP) jako je např. Freeserve.

Výrazně nižší penetrace Internetu a PC v evropských domácnostech, fragmentace evropského trhu s jazykovými a kulturními odlišnostmi, menší nabídka kapitálu a možností financování vůbec a výhoda zkušeností a vyzkoušených technologií na straně amerických portálů vede autory studie k závěru, že evropští hráči budou čelit stále silnějšímu konkurenčnímu tlaku ze zámoří.

Portály zůstanou dle závěrů studie klíčovými hráči na internetovém trhu. Jejich význam se však posune od prosté vstupní brány ke službám nabízejícím různorodé nástroje pro uživatele, kteří tak na portálovém serveru stráví více času. Vedle univerzálních portálů vzroste význam oborově specializovaných vertikálních portálů (vortálů). Nejúspěšnější vortály se stanou oborovými tržišti, které nabídne párování nabídky s poptávkou. V Evropě bude vzrůstat konkurence mezi lokálními verzemi amerických portálů a domácími hráči. Pro ty z nich, za kterými nestojí finanční zázemí telekomunikačního operátora nebo ISP, bude nutností získat silný kapitál a/nebo spojit svoje síly v mezinárodní alianci, např. AllEurope.com.

Napsat komentář