Partneři a klienti

aneb s kým a pro koho mi bylo potěšením…

V rámci tří mezinárodních projektů zaměřených na podporu ICT startupů v EU a propojování s VC investory jsem působil jako senior konzultant a koordinátor aktivit s odpovědností za ČR, resp. region střední a východní Evropy.

European Commission 

Třikrát jsem byl přizván k týdennímu hodnocení návrhů ICT projektů z oblasti vývoje a výzkumu, které se ucházely o spolufinancování z programů Framework Programme a Horizon.

Brno Business School

Pro manažerské studium MBA na Fakultě podnikatelské VUT v Brně  jsem vytvořil volitelný modul Electronic Commerce a vedl v něm výuku. Dále jsem několik let přednášel v MBA modulech Meeting customer needs a Information management a byl hodnotitelem desítek disertačních prací.

Shine

Jako externí konzultant jsem se podílel na tvorbě informační strategie a datových, resp. procesních, modelů pro podniky Jihočeská energetika a.s., Pražská energetika a.s., Teza Brno a.s. aj.

Na Fakultě informatiky jsem vedl sérii řízených interview se zástupci firem, které zadávaly magisterské a doktorské práce, za účelem sdílení best practices, resp. vyhodnocení spokojenosti se spoluprací na výzkumu. Spolupracuji také na průzkumu spin-off firem a na rozvoji Sdružení průmyslových partnerů a vědeckého parku CERIT. S rozvojem vztahů s firemní sférou jsem pomáhal také Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF.

Jsem jeden z iniciátorů myšlenky tzv. Mezinárodního domu a autor projektu Brno Expat Centre. Byl jsem členem pracovní skupiny pro inovace a konkurenceschopnost v rámci tvorby Koncepce ekonomického rozvoje města.

Czech Invest a Impact Hub

Mentor pro soutěže start-upů, např. 100-Days Challenge.

Asistoval jsem švýcarské společnosti při výběru klíčových osob pro rozhovory a sběr dat ke srovnávací studii inovačního prostředí Brna, Barcelony, Manchesteru a Malmo/Oresund.

Člen pracovní skupiny Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, napomáhal jsem vzniku JIC a řídil organizaci první české konference inovátorů Gate2Growth (součást mezinárodní sítě).

truconneXion, DMMS CZ (součást Leo Burnett), Chotěbořské strojírny

Člen externího konzultačního týmu, který spoluvytvářel firemní strategii nebo její části.

Ústav informatiky FAST VUT v Brně

Za katedru, kde jsem několik let pracoval jako vědecký tajemník, jsem koordinoval dva mezinárodní výzkumné projekty v oblasti Electronic Commerce a byl členem programového výboru stejnojmenné mezinárodní konference konané každoročně ve slovinském Bledu. Několik let jsem vedl diplomové práce na oboru Ekonomika a řízení.

LBMS 

Spolupřekladatel uživatelských příruček pro GUI Guidelines a CASE nástroj System Engineer.