Projekty

Blog zaměřený na realitu imigrace bez černých i růžových brýlí. Co se děje v Evropě, v Česku, v Brně. O čem média běžně nereferují – trendy, přehledy, statistiky. Souvislosti a konkrétní příklady. Dopady zahraničního dění na náš region.

Spoluzakladatel nevládní organizace zaměřené na obranu svobody projevu na digitálních platformách. Spoluautor petice Stop cenzuře s 25000+ signatáři.

Zakladatel jedné ze dvou nástupnických organizací českého First Tuesday (dříve jeho servisních firem), která se zaměřuje především na propojování inovátorů a podporu ICT výzkumu, vývoje a podnikání.

TEDxBrno od 2010

Zakladatel a kurátor mezioborových neziskových konferencí alias festivalů s licencí TED, které jsou součástí celosvětové sítě akcí pořádaných ve stovkách měst na všech kontinentech.

Zakladatel a senior konzultant projektu zaměřeného na poradenskou a asistenční pomoc vysoce kvalifikovaným cizincům žijícím nebo pracujícím v Brně. Zakladatel a více než 11 let předseda Rady sdružení/spolku Brnopolis, které BEC provozuje.

Spoluzakladatel českého uzlu globální podnikatelské sítě. Pod společnou značkou a s mezinárodní licencí jsme s Ondřejem Bartošem uspořádali přes stovku neformálních setkání, seminářů a konferencí v Praze i v Brně, které propojovaly IT podnikatele, investory, konzultanty, novináře apod. Evangelizace principů venture capital v ČR.

NowEurope 1995-2011

Původně moderovaný mailing list založený Stevem Carlsonem a navazující na East-West High Tech Forum, která pořádala Esther Dyson, sdružoval nejvýznamnější hybatele internetové scény 90. let. Později website a multiblog, který jsme se Stevem rozšířili jako nezávislou publikační platformu k tématu ICT podnikání a startupů ve střední Evropě.

Založil jsem jeden z prvních českých e-zinů zaměřených na internetový marketing a elektronické podnikání (jeden z prvních českých webů s vlastním ISSN). Původně pod názvem Virtuální informační park doplňoval měsíční newsletter VIP Direct (celkem 140 měsíčních vydání) a moderovaný mailing list VIP Forum, kde diskutovaly desítky osobností českého internetu.

Založil jsem v Brně tradici (obvykle) ranních neformálních setkání a se svými kolegy z Brnopolis uspořádal 16 akcí zaměřených na IT výzkum, podporu podnikání, sociální média aj.

Série diskusních večerů zaměřených na mezinárodní spolupráci a výměnu zkušeností mezi ČR a Rakouskem, Británií, Francií, Slovenskem a Polskem. Každý večer v hudebním i gastronomickém duchu zvaných hostí – od hotelu Voroněž po restauraci Kastelán, od cimbálu k šansonu. S grácií moderovali Jan Pokorný a Jakub Železný.

Centrum pro elektronický obchod 1999-2002

Spoluzakladatel a první předseda Rady Centra pro elektronický obchod, první odborné sekce České společnosti pro systémovou integraci.

Autor a projektový manažer mezinárodního FP6 projektu. Jednoho z mála, který koordinovala česká firma nebo univerzita.

Koordinátor části projektu s odpovědností za země střední a východní Evropy, pořádání série koučinků Venture Academy a konferencí Technology Forums pro rostoucí technologické firmy v Evropě.

Autor a vedoucí projektu, který mapoval rozvoj informační společnosti v ČR. Začátek dlouholeté spolupráce s Jiřím Peterkou a Lubomírem Karpeckim.

Expats v Jihomoravském kraji: pobyt a potřeby (2018-20)
100-Days Challenge
(2016-17)
Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů (ERNIE) (2013-15)
Exploitation of research-based innovation: bringing entrepreneurship and market expertise at the start of applied research (2005-08)
Centrope Information Technology Transfer (2008-10)
eTEN Promo Invest (2005-07)
Biotechnology Venture East (2004-06)
Engaging regional SMEs within ICT in EU research (2005-08)