Čím jsem rád

Více než 10 let jsem se věnoval návrhu informačních systémů a působil jako „překladatel“ mezi stranou zadavatele/investora a tvůrce/architekta, který formuluje informační potřeby organizace. Na rozhraní dvou různých světů se pohybuji i nyní, když pomáhám „tlumočit“ a sbližovat pohledy vývojových firem a univerzit při spolupráci na aplikovaném ICT výzkumu a uplatnění jeho výsledků na trhu.

V posledních letech pracuji především na mezinárodních projektech výzkumné spolupráce a na propojování inovátorů. Pomáhám startupům s jejich business plány a zahraničním odborníkům v kreativních profesích. Rád spolupracuji na projektech s mezinárodním přesahem a s lidmi, kteří svoji práci nedělají jen pro peníze.

Sleduji

Surovinou jsou mi informace a materiálem data a znalosti – především o využívání technologií v podnikání, vzdělávání a organizování. Sleduji technologické trendy a na vaše cíle se dívám v kontextu vztahů a prostředí, kde se pohybujete.

Analyzuji a objevuji

Dokážu porozumět vašim procesům, datovým i organizačním strukturám. K řadě projektů, které jsem začal, mi pomohlo včas uvidět příležitost a potřebu nové služby – nástup e-commerce v 90. letech, síťování podnikatelů s investory o 10 let později, podporu usazení zahraničních odborníků a potřebu obrany svobody projevu před cenzurou BigTech.

Propojuji

Rád spojuji lidi i organizace z různých prostředí – firmy a univerzity, podnikatele a investory, inovátory různorodých profesí, přistěhovalce i místní nebo provázání online a offline aktivit marketingových strategií.

Komunikuji a učím (se)

Píšu, přednáším, konzultuji a koučuji – to vše jsou jen formy komunikace a vzájemného učení se. Za posledních 20 let jsem pomohl s business plány desítkám firem (převážně z oboru ICT). Nejvíc jsem se naučil od svých partnerů a klientů.

Organizuji

Za posledních 20 let jsem vedl více než 10 víceletých projektů (včetně několika mezinárodních) a koordinoval dramaturgii a organizaci více než stovky seminářů, konferencí, diskusních stolů a neformálních setkání.

Necítím se být specialistou a na řešení problémů se dívám v souvislostech. Ďábel bývá skrytý v detailu. Všimnu si ho.

Formálněji se dá tematické zaměření shrnout takto

  • Informační a komunikační technologie se zaměřením na internet a digitální obsah
  • Strategie pro inovační podnikání, koučink a mentoring startupů
  • Modely spolupráce firem a vysokých škol
  • Financování výzkumu a vývoje se zaměřením na venture kapitál a rámcové programy EU
  • Dramaturgie konferencí a tvorba prostředí pro propojování profesionálů napříč obory
  • Imigrace a integrace expatů (vysoce kvalifikovaných cizinců)
  • Svoboda projevu na digitálních platformách

Kreslení mi nejde a možná proto mě tolik fascinuje fotografie. Jako zrcadlovkový staromilec propadám kouzlu zastaveného času a jako nadšený amatér bílému sportu na kurtech. Zpívat neumím, o to raději mám suché červené víno, chytré ženy a nevtíravou muziku.