Západní liberální hodnoty dnes brání konzervativci

Jordan Peterson je stále populárnější kanadský profesor psychologie. V 5-minutovém videu vystihuje podstatu té zásadní politické a kulturní změny, která se poslední léta děje v zemích, které jsme si zvykli označovat jako „Západ“. Zajímejme se o to, kdo učí naše děti na středních a vysokých školách – zda vzdělaní Petersonové znalí kontunuity vývoje naší civilizace a nebo rychlokvašky papouškující módní ideologie tzv. nové levice, která tradiční Západ nenávidí.

„Tradiční hodnoty Západu (především svoboda projevu a volný trh) jsou odsouvány do pozadí ve prospěch tří nových – diverzity, rovnosti a inkluze. Diverzitou se však nemyslí různost názorů, ale jen různost rasy, etnicity a sexuální identity. Rovností se nemyslí chvályhodná rovnost příležitostí, ale rovnost výsledků. Inkluzí pak dosažení této rovnosti s použitím kvót založených na skupinové identitě.“

V podobném duchu se nad působením vysokých škol zamýšlí Martin Weiss v Echo24.

„Z dnešních univerzit si absolventi často neodnášejí ani tak znalosti jako povědomí, jak správným vyjadřováním signalizovat, že mají ty správné názory. … Skutečná vzdělanost je dnes často vytlačována pouhým signalizováním členství v kmeni šprtů. Přednosti vzdělání, zejména „okecávacích“ oborů, jsou přeceňovány, uznání jiných dovedností a osobnostních nastavení podceňováno. … Osud západního světa je dnes v rukou vrstvy, která není vzdělanější než její předchůdci, jen namyšlenější o to, že své společenské postavení považuje za meritokraticky zasloužené. Svůj podíl na diskreditaci liberalismu si nepřipouští. Jeho záchranu si představuje zajistit peskováním té nezvedené části třídy za pravopisné chyby a čekáním na pana učitele, který nepřijde.“

Brilantní analýza Andreje Duhana pomáhá pochopit, co se děje kolem nás a co spojuje ty kafkovské absurdity, kterým se zdráháme uvěřit.

„Vše, co mělo hodnotu, či bylo považováno za správné, je relativizováno. … Vytrácí se základní předpoklad pro fungování společnosti – společná kultura. Dnes vzývané hodnoty, jako je diverzita a tolerance, ukazují, jak relativismus vyprazdňuje pojmy či je obrací proti jejich smyslu. Obě směřují k lhostejnosti, akceptování nepřijatelných jevů, úpadku standardů a k nihilismu.“

„S tím přicházejí kvóty, antidiskriminační zákony a komise pro diverzitu. Rovnoprávnost je potlačena ve jménu ideálu rovnosti výsledků. Boj za rovnost však paradoxně zdůrazňuje a zvětšuje rozdíly a staví menšiny proti většině. Kdo byl označen za oběť útlaku, jí zůstává, protože tím získává zvláštní postavení.“

„Západ prochází regresem – od rovnoprávnosti k privilegiím těch, co byli prohlášeni za znevýhodněné. Práva jednotlivce jsou nahrazována právy menšin, rovnoprávnost snahou o rovnost výsledků. Presumpce neviny občas ustupuje antidiskriminačnímu úsilí.“

„Západní civilizaci dnes brání pouze konzervativci. Všichni, kdo si váží Západu a jeho svobodných společností, by se k nim měli připojit.“

Napsat komentář