Digitální srdce Evropy bije 16. března ve Vídni

Pokud vás zajímá ICT výzkum a vývoj ve střední Evropě, spolupráce firem a univerzitních pracovišť, mezinárodní projekty, klastry a osvědčené postupy při uvádění ICT inovací na trh, rezervujte si úterý 16. března na vídeňskou Media Tower Conference Hall, kde spolu s rakouskými, maďarskými a slovenskými partnery pořádáme konferenci ICT Technology Transfer and Cluster Platform. Hlavním garantem akce je Vienna Business Agency, účast je po předchozí registraci bezplatná.

„ICT v regionu Centrope zahrnuje asi 5000 firem, které zaměstnávají přes 350 tisíc specialistů, a asi 60 univerzit a výzkumných organizací, kde pracuje 36 tisíc výzkumných pracovníků. V roce 2006 zde dosáhl hrubý obrat 45 mld eur, což představuje 2,3% celoevropského ICT trhu.

Jedna z hlavních překážek dalšího rozvoje ICT v této části Evropy tkví v mentalitě, kterou máme společnou. Ve všech čtyřech zemích nás ohrožuje příliš velká propast mezi vědou a ekonomikou, mezi výzkumem a podnikáním.“ To je ukázka z dokumentu “ICT in Centrope. A Journey Beyond the Usual Clichés” Guenthera Krumpaka, kterého jste měli možnost osobně potkat na našem loňském setkání OpenCoffee v Brně.

Akce se pokusí zmapovat ICT trhy Rakouska, ČR, Maďarska a Slovenska jako jednoho regionu především z hlediska transferu technologií a možných klastrů a aliancí. Vídeň, Praha, Budapešť, Bratislava, Brno i Gyor se za poslední roky staly atraktivními centry pro mezinárodní společnosti a firmy sem přesunuly významné vývojové kapacity.

Vedle prezentace tvrdých faktů o ICT sektoru v regionu budou moci účastníci diskutovat o příležitostech a bariérách pro inovační podnikání a najít si nové obchodní partnery. Cílovou skupinou jsou ICT firmy se zájmem o Centrope trhy, státní a veřejná správa, zástupci klastrů, investoři, odborníci ve vývoji a výzkumu i zástupci médií. Využijte bezplatnou účast k navázání spolupráce se zahraničními firmami a výzkumnými institucemi.

Podrobněji se o tématech konference dozvíte na mezinárodním blogu www.noweurope.com, který již přes 10 let moderuje náš kolega Steven Carlson, a kde uvítáme vaše zkušenosti a komentáře.

Napsat komentář