Archiv štítku: Regionální rozvoj

Vzestup kreativní třídy (5)

V pátém pokračování o knize Richarda Floridy The Rise of the Creative Class se budeme věnovat hodnotám a motivačním faktorům, které jsou charakteristické pro zástupce kreativní třídy. Na základě vlastních interview a dostupných průzkumů seskupil autor normy chování, vyznávané hodnoty a osobní postoje do tří základních skupin.

Vzestup kreativní třídy (4)

Ve čtvrtém pokračování o knize Richarda Floridy The Rise of the Creative Class se podívejme, jak popisuje čtyři aspekty společenské transformace, které odpovídají základním kategoriím lidské existence – práce, životní styl, využití času a život v komunitě.

Vzestup kreativní třídy (3)

Začněme třetí pokračování o knize Richarda Floridy The Rise of the Creative Class malým myšlenkovým experimentem. Představme si typického člověka z roku 1900 a přenesme ho v čase do roku 1950. Pak vezměme typického člověka z poloviny 20. století a přenesme ho do současnosti. Pro kterého z nich by to byla větší změna?

Role univerzit pro rozvoj znalostních regionů

Podle zadání Evropské asociace univerzit realizovala loni švýcarská firma Reichert Consulting kvalitativní průzkum a studii porovnávající inovační prostředí a roli univerzit pro rozvoj znalostních regionů v Manchesteru, Barceloně, Brně a dánsko-švédské aglomeraci Oresund. Pro potřebu transatlantického srovnání byl do průzkumu zařazen i kanadský Montreal.

Do měst druhé velikosti

Zhruba do roka má žít poprvé v historii lidstva více lidí ve městech než na venkově. 21. století bude ve znamení rozvoje měst, avšak rozložení populace se mezi nimi výrazně změní. Tématem prvního červencového Newsweeku s titulem Unlikely Boomtowns je změna životního stylu a podnikatelský pohyb směřující do menších měst.

Vzestup kreativní třídy (2)

Vliv kreativní třídy se stává ve společnosti dominantní. Pokud dokážeme pochopit hodnoty vyznávané jejími členy, budeme lépe umět reagovat na společenské změny a odhadnout budoucnost našich pracovních i osobních životů. Florida v knize nehraje roli advokáta a netvrdí, že všechny změny související s jejím rostoucím ekonomickým vlivem mají pozitivní dopad na celou společnost.

Vzestup kreativní třídy

V roce 2002 vyšla kniha Richarda Floridy The Rise of the Creative Class, která se stala bestsellerem. Její téma je převážně sociologické, přesto nadchnula ekonomy, podnikatele i fanoušky nových technologií. Dlužno dodat, že si získala také řadu odpůrců, neboť je nesmírně provokativní. Autor se v ní věnuje rostoucímu významu nové sociální třídy a mě se líbila natolik, že se vám ji pokusím na pokračování představit.

Inovace & Inspirace, Inteligence & Instinkt

Někteří věří více na svoje instinkty, na inspiraci vnějšími impulsy. Jiní spoléhají spíše na svoji inteligenci a racionální kalkulaci. Na jednom přístupu staví věda, na druhém umění. Obojí může vést k úspěchu, společnou mají kreativitu, správně česky tvořivost. A té se daří nejlépe tam, kde jsou kromě talentu pro ni vhodné podmínky, stimulující společenské a ekonomické prostředí.