Inovace & Inspirace, Inteligence & Instinkt

The triumph of liberty in the 20th century was basically a technological triumph. It was Moore’s Law that did it. Moore’s Law, and all its antecedents, changed the rules of the economic game, of the power game, and the balance between rulers and the ruled. Moore’s Law, the idea that things get better-and-better faster-and-faster, means that trained minds are the key to economic growth. Willing hands, the key to economic growth in the industrial age, matter far less than they did. Chains may keep trained hands working. They don’t do so well with trained minds. In America the result was the rise of a new „Creative Class“ that could dominate societies and drive economic growth. These were people, accused of wealth and guilty of education, whose values were intellectual and meritocratic, and (perhaps most important) were capable of economic satiation. Creative people have, on the whole, risen through Maslow’s „hierarchy of needs,“ and are in search of self-actualization, not food or even luxury.
(Dana Blankenhorn, A-clue.com)

Než vás napadne něco nového, než změníte dosavadní způsob práce nebo uvažování o daném problému, musí přijít nějaký impuls, který vyvolá to rozhodnutí, touhu, nedělat to stejně jako předtím. Někdo říká, že ho políbí múza, jiného k nápadu přivede zasutá vzpomínka, nešťastné  uklouznutí nebo úryvek neznámé melodie. V každém případě nám začne racionální uvažování a inteligenční výbava někdy fungovat až na základě citového vjemu nebo instinktu, které nemůžeme vědomě ovlivňovat.

Někteří věří více na svoje (ať už vrozené či získané) instinkty, na inspiraci vnějšími impulsy. Jiní spoléhají spíše na svoji inteligenci a racionální kalkulaci. Na jednom přístupu staví věda, na druhém umění. Obojí může vést k úspěchu, společnou mají kreativitu, správně česky tvořivost. A té se daří nejlépe tam, kde jsou kromě talentu pro ni vhodné podmínky, stimulující společenské a ekonomické prostředí. Zeptejte se podnikatelů, vývojářů, novinářek, lékařek. Zeptejte se na Balkáně, ve Skandinávii, na britských ostrovech. V čem budou rozdíly?

Právě o této dualitě principů, podle nichž se v různých chvílích řídíme, o prostředí podporujícím tvořivost a inovace, chceme pravidelně diskutovat s osobnostmi, která nám pomohou nahlédnout do jiné kultury, mentality, do jiné země. Zatímco jsme se na akcích First Tuesday vždy věnovali vybrané technologii nebo aplikační oblasti, v novém brněnském cyklu diskusních večerů se budeme postupně věnovat jednotlivým zemím.

Tématicky budeme pokrývat především podporu inovačního podnikání, vývoj, výzkum a využívání nových technologií, spolupráci firemní sféry a vysokých škol, trendy v oblasti vzdělávání (resp. v nejširším slova smyslu poznávání) a médií (resp. komunikace a zprostředkovávání) a spolupráce ve společných projektech např. spolufinancovaných z programů EU. Budeme srovnávat, ptát se na konkrétní příklady, na inspirace k inovacím, hledat potenciální partnery pro české firmy.

Začínáme 31. března s Rakouskem, v červnu budeme pokračovat Velkou Británií, dále pravděpodobně Maďarskem, Francií, Slovenskem atd. Panelovou diskusi a tradiční neformální networking doplní vystavené fotografie, v tištěných materiálech bude připraven přehled relevantních faktů k dané zemi. Pokaždé bude krátce prezentováno několik vybraných firem, které mají zájem o české partnery, a degustováno několik vzorků vína – vše opět z dané země.

Jak si představujeme inovace? Čím jsou motivovány? Jaká je role (nejen technologických) inovací v ekonomice a společnosti? Čím se nejčastěji a nejraději inspirujeme? Jak souvisejí inovace a inspirace se vzděláním, kulturními kořeny a způsobem zprostředkování? Co dnes znamená (též sociální a emocionální) inteligence pro uplatnění v životě? Máte (podnikatelské, kulturní) instinkty? Co je vyvolává?

Přijďte se podívat (na hosty a na fotografie), poslechnout si (diskusní panel a úvodní hudební entrée, které by vás mělo naladit), ochutnat (víno a typické pochoutky) a seznámit se. Někdy je tak blízko k těm, které pořádně neznáme…

Napsat komentář