Role univerzit pro rozvoj znalostních regionů

Podle zadání Evropské asociace univerzit (EUA) realizovala loni švýcarská firma Reichert Consulting kvalitativní průzkum a studii porovnávající inovační prostředí a roli univerzit pro rozvoj znalostních regionů v Manchesteru, Barceloně, Brně a dánsko-švédské aglomeraci Oresund. Pro potřebu transatlantického srovnání byl do průzkumu zařazen i kanadský  Montreal. Studie s názvem The Rise of Knowledge Regions: Emerging opportunities and challenges for universities navazuje na Floridovu knihu Vzestup kreativní třídy a zabývá se tím, jakou roli by měly hrát vysoké školy a další regionální struktury pro podporu inovací a koncentraci tzv. znalostních pracovníků.

Výsledky průzkumu neobsahují tvrdá fakta ve formě exaktně měřitelných indikátorů, ale spíše srovnání tzv. měkkých faktorů ovlivňujících znalostní rozvoj regionu a vycházejících ze série hloubkových  rozhovorů. Ty vedla autorka studie, paní Sybille Reichert, během léta 2006 s vedoucími zástupci regionálních vlád, města, univerzit, velkých i malých inovačních firem, inovačních center, parků a rozvojových agentur působících jako prostředníci a katalyzátory rozvoje každého z pěti regionů. Souhrnné výsledky byly prezentovány na výroční konferenci EUA European Universities as Catalysts in Promoting Regional Innovation v říjnu v Brně. FIRST Innovation Park jako jedna z institucí účastnících se průzkumu ji tímto představuje v ČR.

Na závěr snad dvě zajímavosti z osobního rozhovoru s autorkou, které neobsahuje oficiální znění studie. Odlišnost brněnského prostředí od ostatních regionů lze údajně charakterizovat mj. mírou otevřenosti (v našem případě spíše uzavřenosti) klíčových osob při interview a dále tím, že motorem změn je tu spíše mladší než střední generace (přestože ještě nedosahuje pozic umožňující změny prosadit).

Kompletní text studie (56 stran v PDF) zašleme na vyžádání.

Napsat komentář