Technologie, talent a tolerance

Třetí analytickou studií, kterou představujeme čtenářům VIP, je práce londýnského neziskového think tanku DEMOS s názvem Europe in the Creative Age, která se zabývá vlivem tvořivosti na ekonomickou konkurenceschopnost ve 14 evropských zemích (nezahrnují nové členské státy EU). Rozhodující roli přitom přisuzuje využívání vyspělých technologií, možnostem rozvoje talentovaných jedinců a stupni společenské tolerance.

Motorem konkurenceschopnosti je dle DEMOSu tzv. kreativní třída, kterou dle jeho studie tvoří pracovníci v oblasti vědy a výzkumu, technologického průmyslu, umění, hudby, kultury, návrhových odvětví a lidí pracujících ve znalostních profesích typu zdravotnictví, finance a právo. V těchto oborech pracuje v průmyslových zemích asi 25-30% pracovní síly.

Podle několika stanovených indikátorů, které zahrnují např. počet přihlášených patentů, počet výzkumníků a lidí v produktivním věku s VŠ vzděláním, vztah k minoritám aj., studie klasifikuje země EU do čtyř skupin, porovnává je s USA a ukazuje, že tradiční ekonomičtí tahouni Evropy jako Británie nebo Německo ztrácejí pozice vůči skandinávským zemím, Holandsku a Belgii.

Napsat komentář