Výsledky terénního průzkumu ICT v Jihomoravském kraji

obrázekVedle našeho průzkumu ICT sektoru v Jihomoravském kraji (JMK), který provádíme v rámci mezinárodního projektu CITT (viz Děláme to s CITTem), realizovala v létě 2008 podobný průzkum společnost Berman Group – služby ekonomického rozvoje s.r.o. podle zadání JMK. Zpočátku mi připadlo neefektivní dělat v jednom roce dva velmi podobné průzkumy a oslovovat většinu respondentů dvakrát, když bylo možné oba průzkumy zkoordinovat a dohodnout se na společném postupu aspoň v někerých krocích, přičemž kraj mohl získat veřejně dostupné výsledky bezplatně. Časem se však ukázalo, že důvodů pro dva oddělené průzkumy existuje několik.

Za prvé JMK potřeboval realizovat průzkum podle stejné metodiky nejen pro ICT sektor, ale i pro čtyři další, a chtěl mít pro všechny stejného dodavatele. Za druhé průzkum JMK se orientoval na firmy s výrazným podílem technologického výzkumu a vývoje, přičemž nebylo primárně důležité, zda se jedná o začínající start-up s minimálním obratem nebo již roky etablovanou ICT firmu se stabilním obratem a vztahy v hodnotovém řetězci. Jinými slovy důraz byl položen více na zjištění potenciálu do budoucna než na snímek současné reality ICT sektoru jako celku.

Třetí rozdíl vidím v tom, že JMK vyžadoval pro účel tvorby Regionální inovační strategie od firem podrobnější a citlivější údaje (často neveřejného charakteru), než sbíráme my za účelem veřejného ICT přehledu. Z toho vyplývá pro JMK i závazek většinu zjištěných informací nepublikovat a tudíž závěrečná zpráva neuvádí v podstatě žádné konkrétní informace k jednotlivým firmám.

Přesto je Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 pokrývající 41 firem velmi kvalitně zpracovaným dokumentem s mnoha cennými informacemi, který stojí za pozornost. Níže vybírám několik závěrů, které můžeme s naší firemní zkušeností potvrdit.

Firmy, které stavějí svoji konkurenční výhodu na znalostech oborových rozhraní, mají větší šanci generovat inovace, které jsou jedinečné a obtížněji napodobitelné, a mají tak potenciál vytvořit úplně nové trhy nebo obsadit nové segmenty těch stávajících.

Všichni oslovení manažeři upozorňují na neúměrně zatěžující a demotivující byrokracii státních úřadů, přičemž regionální samospráva je většinou vnímána jako součást státní správy.

Většina firem vyzdvihuje jako hlavní rozvojovou bariéru zásadní nedostatek IT specialistů, jejichž počet zdaleka neodpovídá aktuální poptávce. Z toho plyne neúměrně vysoká cena jejich práce a jejich mezi-firemní mobilita, která jen umocňuje ztráty z investic do lidských zdrojů.

Mimořádně vysoká mobilita IT specialistů ztěžuje řízení fluktuace zaměstnanců prostřednictvím obvyklých nástrojů, jako jsou mzdy a bonusy. Velkou roli hraje složení a atmosféra pracovního kolektivu, flexibilita pracovní doby (včetně možnosti práce z domova nebo odkudkoli pomocí ICT) a přístup k novým technologiím.

Častou stížností je zcela jednostranné zaměření IT absolventů, kterým vedle znalostí ICT chybí základy některého aplikačního oboru. Poptávána je zejména kombinace s obory jako ekonomie, elektro, strojírenství nebo matematika.

Příště se pokusím ze zprávy vybrat některé další závěry, které považujeme za trochu diskutabilní a ke kterým bychom uvítali i vaše názory.

Napsat komentář