Krajina za školou

Vedle tzv. fotoabecedy je dalším zajímavým fotografickým cvičením pokus zachytit podobu stejného místa podle staré fotografie. Jistě to znáte. Vynikajícím nápadem je pak použít toto cvičení na základních a středních školách jako součást týmového projektu, při kterém si studenti mohou vyzkoušet roli novináře, fotografa, redaktora, grafika, informačního analytika, webmastera a marketingového manažera.

V projektu Krajina za školou, do kterého je zapojeno přes 50 škol, mají studenti za úkol získat historické snímky, najít pamětníky a podle jejich výpovědi pořídit dvojice fotografií s popisem vývojových změn. Na základě digitálně zpracovaných fotodvojic pak vytvořit webovou prezentaci, uspořádat výstavu a pozvat na ní veřejnost. Co lepšího si představit pro skutečnou mezipředmětovou výuku s intenzivním využitím IT, aby se na počítačích neučilo jen o počítačích, ale provázaně probíral dějepis, zeměpis, přírodopis, český jazyk a společenské vědy?

Projektu se mohou účastnit školy nebo zájmová sdružení. Ministerstvo školství financuje 70 % rozpočtu, škola musí pokrýt zbytek. Zajímavostí je, že provozovatelem webu je společnost Centre for Modern Education, za níž stojí mj. Jan Kala, spoluzakladatel a první ředitel eBanky (původně Expandia Banky). Tak teď už jen najít osvíceného ředitele a pár učitelů, kteří by do toho na vaší škole šli.

Nemusíte být zrovna profesoři historie, abyste se stali nositeli paměti vaší krajiny. /z webu projektu/

Napsat komentář