Archiv štítku: Průzkumy a studie

OECD Information Technology Outlook 2006

Představujeme další studii zabývající se inovacemi, vývojem ICT trhů a jejich dopadem na ekonomiku a společnost. Letos v říjnu ji vydala OECD, která publikuje každý rok střídavě přehled vývoje informačních a komunikačních technologií a telekomunikací. 315 stran rozsáhlé analýzy obsahuje osm kapitol věnovaných globalizaci ICT sektoru a služeb.

Zelená kniha podnikatelství

Každý měsíc vás chceme seznámit s obsahem alespoň jednoho dokumentu, který se zabývá podporou podnikatelství, inovací nebo výzkumu a vývoje. Jako první vybíráme Zelenou knihu podnikatelství, kterou začátkem roku prezentoval komisař EU pro podnikání a informační společnost Erkki Liikanen a která je u nás již dostupná v českém jazyce.

Knihy o českém e-commerce aneb přiznávání barev

V nedávném příspěvku VIP psal J. Peterka o Zelené knize elektronického obchodu, kterou zpracovává expertní skupina koordinovaná Úřadem pro veřejné informační systémy (ÚVIS). Jaký je tedy aktuální stav a předpokládaný vývoj? Co je kritériem úspěšnosti?

Výsledky průzkumu mezi firmami s účastí v rámcových programech EU

Jedním z cílů projektu NETIES je zmapovat zkušenosti středoevropských firem z mezinárodních vývojových projektů spolufinancovaných z rámcových programů. Během 18 měsíců jsme shromáždili odpovědi 55 českých firem působících především v oblasti ICT. S některými z nich probíhaly i hloubkové rozhovory vypovídající více o jejich zkušenostech, přínosech a úskalích účasti v projektu.

Evropské ICT investice v číslech

Při příležitosti dvanáctého Evropského investičního TechFora a s ním spojené Venture Academy vyšla souhrnná zpráva (85 stran v PDF) s výsledky předchozích akcí. Obsahuje kompletní seznam všech 430 evropských ICT firem z 29 zemí, které zde v posledních pěti letech hledaly rizikový kapitál nebo zahraniční strategické partnery.

Výchovou k podnikavosti

Čtvrtou studií, kterou představujeme čtenářům VIP, je závěrečná zpráva expertní skupiny Evropské komise z února 2004 Education for Entrepreneurship, která vychází ze srovnání podpory podnikatelských dovedností v rámci vzdělávacího systému v 15 členských zemích EU, v té době 9 přistupujících zemích a dále v Norsku a na Islandu.

Fast50 aneb jak rostou (počtvrté)

Deloitte & Touche Central Europe vyhlásila ve spolupráci s First Tuesday čtvrtý ročník soutěže Technology Fast 50 nejrychleji rostoucích technologických firem ve střední a východní Evropě. Pro hlavní soutěž platily letos přísnější podmínky, přibyly kategorie Rising Stars a All Stars.