Internetová společnost podle The Economist

V posledních měsících VIP již několikrát komentoval zahraniční i domácí průzkumy a studie rozvoje informační společnosti. Většinou se jednalo o zprávy založené na kvantitativních ukazatelích srovnávajících hodnoty vybraných indikátorů. V případě, že tyto chybějí, nezbývá, než spoléhat na mimořádnou znalost zkoumaných oblastí, schopnost interpretace shromážděných faktů a literární dovednost autora, což se málokdy vyplatí. Myslím, že se to však docela povedlo Davidu Manasianovi v čerstvé studii Economistu o internetové společnosti Digital Dilemmas, kterou rozhodně doporučuji k přečtení.

Ne příliš rozsáhlý text rozdělený do sedmi částí začíná citací z „Deklarace nezávislosti kyberprostoru“, kterou v roce 1996 textař Grateful Dead vyzval vlády k ponechání svobodného prostoru Internetu mimo jejich dosah. A přestože se dnes jeví tato výzva (stejně jako doba internetové horečky) úsměvně, Manasian snáší argumenty pro zásadní změny, kterými již nyní naše společnost prochází v souvislosti s využíváním informačních technologií. Píše o rozvoji Internetu, který bude naléhavěji klást potřebu volby při hledání rovnováhy mezi svobodou a stabilitou společnosti, mezi přístupností informací a ochranou soukromí, mezi soukromým vlastnictvím a veřejným blahem, mezi demokracií a rozhodováním autority, mezi kontrolou na globální a lokální úrovni. Nejdůležitější rozhodnutí o budoucnosti Sítě budou dle něho politická a sociální, nikoli technologická.

Největší pozornost věnuje autor třem oblastem – ochraně soukromí, významu Internetu pro rozvoj demokracie (se zvláštním zřetelem na podporu přímé formy oproti zastupitelské) a copyrightu. Poslední část „Through a glass darkly“ nekončí úplně optimisticky. „Již nyní žijeme všichni v internetové společnosti bez ohledu na to, kolik času (pokud vůbec) trávíme online. Elektronické komunikace zasáhnou ještě hlouběji do našich životů a jistě přinesou vzrušující (a pro mnoho lidí také dezorientující) změny. Mohou nabídnout mnoho pozitivního, mj. produktivnější a bezpečnější společnost. Ale také můžeme pocítit jejich horší stránky.“

Napsat komentář