Role státu v podpoře inovačního podnikání

Někteří z vás víte, že jsme se na prosincovém workshopu zabývali dvěma vládními dokumenty, jejichž společným tématem byla podpora inovací, výzkumu a vývoje v ČR. Na moderovanou diskusi pak v dubnu navázal národní informační den na podporu inovačního podnikání Gate2Growth, kde dostalo možnost se prezentovat několik vybraných firem.

Náš partner z projektu TECHFORUM, bruselská konzultační firma Europe Unlimited, se ptala v říjnovém čísle svého newsletteru Venture Leader úspěšných podnikatelů, investorů a zástupců akademické sféry, co mohou evropské vlády udělat pro větší podporu inovačního podnikání. V době, kdy nezaměstnanost roste a zpomaluje se ekonomický růst, potřebuje totiž Evropa oživit podnikatelské aktivity a právě začínající technologické firmy mohou vytvořit pracovní místa a stimulovat inovace.

Bert Twaalfhofen, prezident Indivers, uvedl výčet celkem osmi konkrétních opatření, ze kterých vybírám následující:

  • ocenit podstoupení dlouhodobého rizika snížením daní pro začínající firmy
  • poskytnout významné daňové úlevy pro investory, kteří investují do začínajících firem
  • vyučovat podnikatelské dovednosti na technických univerzitách a propojit technické školy s business schools
  • podpořit spolupráci podnikové a akademické sféry a zrušit legislativní bariéry, které brání tomu, aby mohly být komerčně využívány výsledky výzkumu financovaného z veřejných zdrojů

Pro naše české podmínky jsou více než relevantní doporučení Philips Andersona, profesora prestižní školy INSEAD. Kromě opětovného apelu k daňové politice, která by měla zvýhodnit investory podstupující větší riziko, zmiňuje mj. dvě věci. Za prvé podporu vzdělávacího systému, který umožní studentům pracovat společně s podnikateli (technika známá jako shadowing, stínové funkce). Za druhé pak odbyrokratizování všech procesů, které jsou spojeny s komunikací mezi podnikateli a státní správou. Jinými slovy zjednodušení, snížení počtu pravidel, směrnic a vyhlášek tak, aby firmy nemusely tolik utrácet za služby účetních a právníků, kteří často musí dešifrovat složitá pravidla, a představují tak významnou bariéru vstupu firem na trh.

Zmíním ještě poznámku Rollanda Duchateleta, předsedu společnosti Melexis, který poukazuje na to, jak drahá je pracovní síla v Evropě, když vedle daní ze mzdy uvážíme všechny související platby na zdravotní a sociální pojištění. Vlády by měly podle něho zdaňovat spíše produkty než pracovníky, kteří je vytvářejí. Chce se dodat, kdybyste tak pane Duchatelete znal poměry v ČR…

Napsat komentář