Knihy o českém e-commerce aneb přiznávání barev

V minulém vydání VIP Direct psal J. Peterka o tzv. Zelené knize elektronického obchodu (ZKEO), kterou zpracovává expertní skupina koordinovaná Úřadem pro veřejné informační systémy (ÚVIS). Také jsem dostal dokument k připomínkám a navzdory šibeniční lhůtě je odeslal s výzvou k zahájení skutečné diskuse se zástupci odborných sdružení a podnikatelské sféry působících v oblasti elektronického obchodu. Během uplynulého měsíce se VIP pokoušel najít odpovědi na otázky položené v předchozím článku.

Tisková zpráva ÚVIS uvádí, že „cílem ZKEO je identifikovat podmínky a předpoklady rozvoje elektronického obchodu v ČR a rozpracovat základní opatření a přístupy k rozvoji elektronického obchodu v ČR, které poskytnou subjektům jistotu, že u EO jde o formu obchodu dostatečně bezpečnou, prakticky i formálně akceptovatelnou a rovnocennou tradiční obchodní praxi“. Kritériem pro úspěšnost knihy má být přitom mj. „otevření diskuse formou přístupnou nejen pro zainteresované resorty, ale i pro uživatele z oblasti IT“.

Jak píše kolega Peterka, taková veřejná diskuse zatím neproběhla a dle dostupných informací mám za to, že ze strany ÚVIS ani nebyla považována za potřebnou. Expertní skupina ÚVIS je tvořena převážně zástupci resortů a vybrané subjekty a seskupení (jejich úplný seznam není znám ani autorům ZKEO) byly osloveny až zpětně jen pro účely zaslání připomínek. Podle těchto názorů by měla až „hotová“ ZKEO „provokovat“ na straně odborné veřejnosti návrhy konkrétních opatření, které by měly být zaneseny do Bílé knihy elektronického obchodu. To je „plně strategický dokument, nazvaný podle podobných dokumentů připravovaných v EU, které budou v rámci podpory elektronického obchodu v ČR navazovat“. Zatím však není vůbec zřejmé, zda a případně kdy budou práce na Bílé knize zahájeny a kdo bude tím, který ji bude připravovat.

V Akčním plánu státní informační politiky (SIP) byly na tvorbu ZKEO plánovány 2 mil. Kč, ze kterých se dle dostupných informací zaplatilo (ještě za bývalého vedení ÚVIS) 1.5 mil. za studie realizované firmami IBM, Komix a AMI. Expertní skupina jmenovaná předsedou ÚVIS pod vedením externí šéfredaktorky zpracovávala dle jejího vyjádření jednotlivé kapitoly ZKEO od června 2001 bez nároku na odměnu a proto je docela obtížné kritizovat někoho, kdo práci dělal z nadšení pro dobro věci. Těžko se nezamýšlet nad tím, zda má být takové řešení považováno za standardní a smysluplné a zda autorům spíše neuškodilo.

Domnívám se, že smyslem ZKEO má být analyzovat současný stav a popsat klíčové trendy a případné problémy nebo překážky, které by měly být užitečným vodítkem pro vládu při dalším rozhodování. Z dokumentu však mám spíše dojem, že jde o subjektivní názor daného autora kapitoly, se kterým se těžko polemizuje, neboť každý z nás může přirozeně považovat za klíčové odlišné aspekty. Text se až na výjimky příliš nepodobá analytické studii, často nelze od sebe odlišit fakta a jejich interpretaci, chybí zdůvodnění, srovnání nebo alespoň alespoň základní kvantifikátory, ze kterých by lépe vyplynuly priority dané oblasti, na něž by vláda měla být upozorněna.

Jaký je tedy aktuální stav a předpokládaný vývoj se ZKEO? Rada vlády ČR pro SIP vzala ZKEO na vědomí a doporučila ji vládě k projednání. Dokument má být přílohou materiálu pro schůzi vlády, k němuž má proběhnout 26.11. meziresortní připomínkové řízení. Na webu ÚVIS není k tomuto okamžiku vystavena žádná verze dokumentu a není mi tedy stále jasné, jakým způsobem chce ÚVIS vybídnout ke spolupráci odbornou veřejnost. Termín pro další kolo připomínek zatím není určen, ale z pochopitelných důvodů bude snaha ukončit diskusi nejpozději do konce roku. Centrum pro elektronický obchod (CEO) vystavilo aktuální verzi ZKEO pro svoje partnery do interní sekce www.e-commerce.cz.

Napsat komentář