Všichni jsme hybridní hrozba

Centrum zřízené Ministerstvem vnitra podle Oldřicha Kužílka „opustilo striktně vymezenou oblast dezinformací a přivlastnilo si právo rozhodovat, co je správný názor, navíc na ideologickém základě“. Pokud se teď nepostavíme cenzuře tlačené pod záminkou „boje proti fake news“, brzy přijdeme o svobodu projevu a demokracii.

New York v zajetí politické korektnosti

Zdejší radnice si odhlasovala zákaz používání výrazu “ilegální migrant” ve všech městských zákonech, nařízeních a dokumentech. Místo toho se bude používat výraz “non-citizen” (neobčan, to zní až klausovsky), aby se zabránilo „jazykové dehumanizaci“.

Dekadentní společnost

Popisuje stagnaci, která už je tady – stále ještě bohatou společnost, která ale ztratila dynamiku a točí se v kruhu. Její instituce dál fungují, ale skřípavě, děje se v ní mnoho frenetického, ale výsledek bývá nicotný a absurdní.

Čím vlastně začala 2. světová válka?

Pro ty, kteří chtějí poslední dobou datovat začátek války k podpisu mírových dohod s Německem, připomíná listopad 1937 a návštěvu britského poslance Halifaxe u Hitlera, kterému sděluje, „že by Anglie souhlasila s řešením otázek Rakouska, Gdaňska a Československa“.

Planeta lidí

Nejnovější Moorův film Planet of the Humans zpochybňuje CO2 náboženství a poukazuje na pokrytectví zeleného hnutí (např. jak jsou elektroauta a solární energetika závislé na fosilních zdrojích). Klimatičtí aktivisté spustili kampaň za stažení filmu z distribuce a to se jim asi podařilo.

Novodobí cenzoři

FB najme organizaci „odborníků“, kteří si hrají na soudce a troufají si rozsuzovat, co je pravda a co lež, příp. které názory (a kteří autoři) se jim líbí a které považují za nesprávné (čti nepohodlné). Přitom spousta tvrzení je z logiky věci neověřitelná a vědět s jistotou např. fakta o viru Covid19 dnes nemůže nikdo.

Také si trochu zavěštím

Vyšší nezaměstnanost přinese více zkrácených úvazků a tudíž potřebu práce pro více zaměstnavatelů, resp. zákazníků. Kde to bude možné, zvýší se podíl práce na dálku, a i v práci na blízko se budou častěji využívat dočasné projektové struktury umožňující řídit práci/dodávku pod jednou značkou. Bude se muset šetřit na všech frontách a ptát se po smyslu a účelu toho, co děláme.

Zemětřesení v Durynsku

K jaké variantě vlády Merkelová Durynsko odsuzuje, když je ochotná protiústavně rozbít demokraticky zvolenou vládu své vlastní strany CDU a FDP s tichou podporou AfD? K rudo-rudo-zelené vládě bývalých komunistů, extrémistické Die Linke. Takový je nyní obrázek Německa, kde totalita s podporou pouličních bojůvek demontují demokracii.

Zelení baroni (polemika s Václavem Dejčmarem)

Švandrlíkův román a jeho filmová adaptace byly pro mou i předchozí generaci silným mementem, které se opravdu stává opět aktuálním. Na rozdíl od těch jmen v příspěvku má rozhodování těchto na nás mnohem větší dopad a je pravděpodobnější, že generace našich dětí bude tajně doma číst o naplnění Huxleyho New brave world, třeba s názvem Zelení baroni.

Návrat z hvězd

Pak začal vystupovat do popředí generační konflikt. Jak dorůstalo mladé betrizované pokolení, zavrhovalo postupně valnou část výsledků lidského snažení – mravy, obyčeje, umění, celé kulturní dědictví bylo podrobeno otřesnému přehodnocení. Změny zachvátily nesmírné množství oblastí, erotickým životem počínajíc a společenskými zvyky a poměrem k válce končíc.

Martin Weiss o morálce

Rozpoznat, co je morální, umět to elegantně vyjádřit a morálně jednat – jsou totiž tři různé věci. Člověk se nestává morálním tím, že se k morálce přihlásí, a ani společnost se nestává morálnější tím, že v ní získají více moci lidé praktikující moralizování.

Všichni dobří rodáci

Jak šťastně by mohli hrdinové žít, kdyby se mezi ně nepletly rádoby „pokrokové“ ideologie. Dnes necílí na kolektivizaci zemědělství, ale spíš na rodinu, pohlaví a sounáležitost s vlastním národem, místo boje o zrno se bojuje o klima.

Co jsme chtěli před třiceti lety

Děkuji za to, že jsem mohl prožít naplno nádherné devadesátky, které byly asi nejšťastnějším obdobím mého života. Proto budu zítra slavit náš společný svátek – se všemi, kteří to takhle mají, a bez ohledu na to, koho volí. Potřebujeme pokoru a svornost, ne další rozepře mezi sebou.