Archiv štítku: Vzdělávání

Invex nemusí být jen o ICT

Díky Internetu dnes podléhá asi 20 % všech pracovních míst bílých límečků globální konkurenci (pro střední Evropu především z Asie, ale i z Balkánu). České vysoké školy přitom nestíhají uspokojit ani polovinu poptávané ICT kapacity u nás působících firem. Česká imigrační politika navíc nedělá velkého rozdílu mezi kopáčem a hi-tech odborníkem s doktorským titulem z Ukrajiny nebo Bulharska. K čemu to asi povede?

Výchovou k podnikavosti

Čtvrtou studií, kterou představujeme čtenářům VIP, je závěrečná zpráva expertní skupiny Evropské komise z února 2004 Education for Entrepreneurship, která vychází ze srovnání podpory podnikatelských dovedností v rámci vzdělávacího systému v 15 členských zemích EU, v té době 9 přistupujících zemích a dále v Norsku a na Islandu.

Internet po škole

Ve třech předchozích vydáních VIP Direct jsme informovali o pozadí výběrového řízení na generálního dodavatele informační a komunikační infrastruktury v rámci realizace Státní informační politiky ve vzdělávání. Jak se situace dále vyvíjí?

Virtuální vzdělávání

Využití informačních technologií ve vzdělávání není nic nového. V posledních letech se osobní počítače prosadily i v podpoře výuky. Počítače se staly výkonnějšími, multimediální aplikace daly uživatelům svobodu pracovat s nimi po svém, ale přesto …