Umožní nový ministr převrat na univerzitách?

Přepsat studijní plány, nahradit zastaralý způsob řízení, zavést odložené školné a spolupracovat s podniky – chtěla po univerzitách ex-ministryně školství Dana Kuchtová a její tým. Česko potřebuje flexibilní pracovní sílu, to ovšem není to, co školy produkují. To slýchávám od ICT manažerů již léta, např. na invexových konferencích opakovaně zaznívají i mnohem tvrdší slova. Teď však poprvé jsem něco takového slyšel z úst ministra školství.

Ironií osudu opustila Dana Kuchtová ministerské křeslo kvůli zpoždění příprav na čerpání evropských fondů dříve, než vůbec mohla začít svoji reformu realizovat. Zvláštní je, že ze stejného důvodu nerezignoval ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, který svým personálním zemětřesením prakticky zlikvidoval Czech Invest a v důsledku toho pozdržel přípravu některých operačních programů.

Formulovat cíle vysokoškolské reformy má tzv. Bílá kniha terciárního vzdělávání, v jejímž rámci se zjišťuje, jaký je obraz vysokého školství v očích významných skupin veřejnosti. Výsledky mají být zveřejněny koncem listopadu. Teze Bílé knihy pro zájemce zde.

Již teď je zřejmé, že v hodnocení výstupů (citlivost VŠ na změny na trhu práce, spolupráce s regiony, schopnost konkurovat zahraničním VŠ) je „externí zájmová skupina“ výrazně kritičtější než dotazovaní přímo spjatí s některou ze škol. Menší rozdíly až téměř shoda se objevuje v názorech týkajících se možných řešení (posílení role studentů jako klientů, větší uplatnění firemních prvků v řízení škol, potřeba změnit rozložení pravomocí a odpovědnosti, role školného a snahy posílit závislost rozpočtů VŠ na uplatnění absolventů).

První verze Bílé knihy se očekává v prosinci a věcný záměr zákona v roce 2009. Má jít o třetí významnou změnu na vysokých školách od listopadu 1989 po obnovení akademických svobod a předání budov a jiného majetku školám. Doufejme, že Bílou knihu nečeká podobný osud jako Kaplického blob a že nový ministr školství přesvědčí o potřebě reformy kolegy ve vládě. Myslím, že převrat na univerzitách ministerstvo dělat ani nemusí. Stačí, když jim umožní odlišit se a hodnotit jejich výsledky podle kritérií lépe odpovídajícím 21. století.

Napsat komentář