Politický islám – poučíme se od Francouzů a Rakušanů?

„Francií se šíří radikální islám. Zemi hrozí rozpad. Francouzská senátorka varuje, že pokud stát nezakročí, začne se Francie rozpadat na jednotlivé regiony. Francouzský premiér i ministr vnitra se zavázali, že budou bojovat proti radikálnímu islámu i hrozícímu separatismu.

„30členná komise Senátu zpovídala vědce, novináře, profesory univerzit, politiky a mnoho lidí, kteří se pohybují přímo v terénu. 67 dotazovaných upozorňuje, že část populace se radikalizuje ve jménu islámu a tento jev dále narůstá. … Komise navrhuje 44 kroků v boji s islamismem. Požadují větší finanční transparentnost islámských organizací, omezení domácích muslimských škol, zákaz pouličního kázání či posílení činnosti zpravodajských agentur.“

„Minorita Francouzů muslimského vyznání si osvojuje chování, které je v rozporu s francouzskými hodnotami, jako je svoboda vyznání či rovnocennost pohlaví. … Zpráva identifikuje jako hlavní propagátory radikálního islamismu ve Francii Muslimské bratrstvo a salafistické hnutí.“

To není zdaleka problém jen Francie, ale celé západní Evropy. A je naivní se domnívat, že se bude vyhýbat ČR, kde máme už dva odsouzené za podporu islámského terorismu. V Brně schválilo vedení města Strategii integrace cizinců na léta 2020-26, ale z 68 stran se ani jediná nevěnuje hrozbám radikálního (politického) islámu. Až se začne tvořit další (doufejme konkrétnější) verze, budu požadovat, aby tam byla část speciálně se věnující preventivním opatřením v této oblasti.

Inspirovat bychom se mohli také v Rakousku. Vzniká tam dokumentační úřad pro politický islám. Jako předseda sdružení Brnopolis provozující Brno Expat Centre jsem na nebezpečí politického islámu začal upozorňovat před cca 3 lety. Bylo zřejmé, že se mu časem nevyhneme, ale setkal jsem se převážně s nepochopením a úsměšky, že slyším trávu růst.

„Termín v podstatě popisuje misantropickou ideologii, jejímž cílem je vládnout jménem islámu. Náboženství slouží jako prostředek k manipulaci s věřícími. Politický islám je proti nám všem a je mnohem nebezpečnější než džihádismus a salafismus, protože je mnohem rafinovanější, v kravatě a obleku. Mnoho politiků, se kterými mluvím,to ještě neprohlédlo. … Důraz není kladen na náboženství, ale na ideologii nepřátelskou lidem. extremismus politického islámu nás všechny ohrožuje.“

Napsat komentář