Zoner Software: Digitální fotografie jako životní styl

Robert Sobola

Robert Sobola je ředitelem divize software, společnosti ZONER Software s.r.o. Do oboru IT nastoupil v roce 1993, kdy první obchodní a marketingové zkušenosti nabyl ve společnosti ESCOM CS. V letošním roce získal titul MBA na podnikatelské fakultě VUT Brno. Ve společnosti se kromě obchodních aktivit v ČR také věnuje expanzi na zahraniční trhy. Je odpovědný za obchodní řízení prodejní kanceláře v USA a pobočky na Slovensku a dále koordinuje obchodní rozběh nově zakládané pobočky v Japonsku.


Brněnská společnost ZONER Software je známá především mezi fotografickou veřejností a firmami, které si registrují internetové domény a pronajímají prostor na webových serverech. Méně jsou známy její úspěchy v zahraničí, o nichž jsem si povídal s Robertem Sobolou, ředitelem divize software.

V roce 1993 založili Milan Behro a Roman Slavičinský firmu zaměřenou na vývoj grafického editoru Zebra. O tři roky později rozšířil Zoner působnost na registrace internetových domén a webhosting. Czechia.com byl úplně prvním českým serverem na doméně com.

V té době mění Zoner strategii a z grafického editoru vytváří nástroj výhradně na zpracování digitální fotografie, který je dnes znám pod názvem Zoner Photo Studio. Aktuální verze umí plnohodnotné zpracování digitálních fotografií od jejich stáhnutí z fotoaparátu přes organizaci fotek, odstranění vad až k odeslání do sběrny pro tisk. Vedle řady automatizovaných úprav pro laiky nabízí i některé z funkčností, které oceňují profesionální fotografové.

Jedná se o nejúspěšnější software tohoto typu v ČR (je registrováno 20 tisíc licencí verze Professional), k němuž firma nabízí další služby jako je Foto24.cz (bezplatný pronájem 100 MB webového prostoru pro archivaci a sdílení fotek) nebo kursy pořádané společně s Institutem digitální fotografie. Zoner tak sází na digitální fotografii jako životní styl a snaží se rostoucímu počtu uživatelů nabízet vše, co by mohli v této oblasti potřebovat.


Zahraniční expanze

90 % prodeje je realizováno v ČR, zájem ze zahraničí však roste. Hlavními konkurenty jsou Photoshop, Microsoft, Corel nebo ACD System dominující především v USA a Německu. Vedle nižší ceny (v ČR asi 2500 Kč) je konkurenční výhodou Zoneru šíře záběru jejich produktu (vedle pokročilých úprav fotografií umožňuje i např. jejich vypalování na CD, tisk prostřednictvím šablon, tvorbu web galerií aj.) a také rychlejší reakce na požadavky zákazníků. Cílem je zdvojnásobit do jednoho roku podíl prodeje v zahraničí a s tím souvisí pozornost věnovaná mezinárodní expanzi.

V roce 2002 firma založila první zahraniční pobočku (plně vlastněnou) v americké Atlantě, která zajišťuje produktovou podporu. Distribuce software probíhá stahováním elektronických verzí na základě zakoupeného kódu. Výkonným ředitelem pobočky je Roman Slavičinský, který v roce 2003 prodal svou polovinu firmy druhému společníkovi a přestěhoval se s rodinou do USA. Milan Behro se tak stává jediným majitelem Zoner Software.

Firma dále zakládá pobočku na Slovensku a v Německu získává exkluzivního partnera. Letos připravuje založení pobočky v Japonsku a lokalizaci do japonštiny. Kromě angličtiny a němčiny je software dostupný také ve slovenštině, maďarštině a estonštině, dokončuje se francouzština. Firma má zájem o spolupráci s potenciálními partnery především pro expanzi do arabského světa, Austrálie a španělsky mluvících zemí. Rovněž je připravena na jednání se strategickým investorem.


Komplexnost služeb 

Ze 100 milionů obratu firmy generuje podnikání se zpracováním fotografií asi 30 %. Větší podíl zatím připadá na webhosting spojený s registracemi domén. Dnes je Zoner Software čtvrtý největší registrátor domén a webhoster v ČR. Pozici na trhu posílil i nedávnou akvizicí konkurenční firmy Explorer.

Firma má vedle těchto dvou pilířů i další aktivity. V roce 2004 zahájilo činnost vydavatelství Zoner Press specializované na digitální fotografii a programování internetových aplikací. Podle slov Roberta Soboly podnikalo díky užšímu záběru po prvním roce již v černých číslech.

Více než 8 let firma také provozuje Zoner inShop, což je nejpoužívanější řešení pro tvorbu a provoz internetových obchodů v ČR a na Slovensku s více než tisícovkou uživatelů. Kromě InShopu je tu ještě BarCode Studio na zpracování čárových kódů a podporu skladového hospodářství, kterému se daří především v USA. V poslední době připojil Zoner do svého portfolia i prodej poštovního serveru Merak Mail Server (vyvíjeného další českou firmou působící v USA) a svoje aktivity rozšířil o vlastní antivirové řešení.


Kontakt
Robert Sobola
Tel. 543 257 244
E-mail: robert.sobola@zoner.com
www.zoner.cz

Napsat komentář