Zeptali se

Z rozhovoru pro E-newsletter PR klubu (listopad 2001)Šárka Marešová:

Mít vlastní firemní www stránky již dnes patří takřka ke standardní formě prezentace firem a jejich public relations. Mnohé z nich jsou po grafické stránce zpracovány na vysoké úrovni, o jejich informační funkci však to stejné říci nelze. Kam si myslíte, že budou směřovat nové trendy ve využívání internetu k firemní prezentaci?

V konzultační praxi se snažím, aby klient pochopil rozdíl mezi „prezentací“ (většinou statickými web stránkami, které je nutno manuálně aktualizovat a které obsahují jen základní informace vhodné spíše pro firemní bulletin nebo vývěsku) a interaktivní WWW službou, která využívá dynamicky generovaného obsahu a provázání s vnitropodnikovým informačním systémem a jeho databázemi. S oblibou říkám, že projekt internetové komunikační strategie by měl mít vždy dva pevné pilíře, o které se opírá – strategii marketingovou a strategii informační. Zatímco v minulých letech se skoro veškerá pozornost soustředila na marketingovou strategii (tj. které marketingové cíle na Internetu podpořit, jaký typ informací, jakou formou a komu komunikovat atd.), v poslední době již vidím větší ochotu klást stejný důraz na strategii informační (tj. audit firemních informačních zdrojů, datové a procesní modelování, integrace internetového kanálu s ostatními aj.).

A právě zde vidím jeden z hlavních trendů ve firemním využití Internetu, v posunu od „prezentace“ k poskytování pravdivých, užitečných a aktuálních informací v takové formě, jakou si uživatel (a potenciální zákazník či partner) na webu zvolí. Hodně to souvisí s odlišnostmi tohoto nového média, s jeho interaktivitou a možnostmi podpořit komunity společného zájmu.


Anketní otázka šéfredaktora e-komerce.cz (leden 2002)Pavel Hrůza:

Prosadí se v blízké budoucnosti více model placeného obsahu u informačních serverů?

Za předpokladu, že poskytované informace budou unikátní (nebude možné je najít na dalších X serverech nebo v běžně dostupných médiích), a že budou určeny pro takovou skupinu příjemců, která si je bude moci dovolit zaplatit. Z toho vyplývá, že většinou půjde o specializované informace pro velmi úzký segment, u kterých bude také značnou roli hrát jejich aktuálnost a důvěryhodnost zdroje (založená na renomované značce nebo na osobnosti autora).

Vzhledem k tomu, že nabídka informačního obsahu dále poroste při víceméně stálé poptávce (času, který máme k dispozici), do popředí se bude stále více dostávat požadavek na filtraci nevyžádané reklamy. Poskytovatelé obsahu tedy budou muset být technicky a obchodně připraveni na oba modely – tj. na obsah bez inzerce pro platící odběratele a na obsah s reklamou, který hradí inzerenti (sponzoři).

Teď už zbývá se jen shodnout, kdy nastane blízká budoucnost…

Napsat komentář