Zelená kniha podnikatelství

Každý měsíc vás chceme seznámit s obsahem alespoň jednoho dokumentu, který se zabývá podporou podnikatelství, inovací nebo výzkumu a vývoje. Jako první vybíráme Zelenou knihu podnikatelství (přikláníme se spíše k tomuto termínu oproti mnohem obecnějšímu „podnikání“), kterou začátkem roku prezentoval komisař EU pro podnikání a informační společnost Erkki Liikanen a která je u nás již dostupná v českém jazyce.

„Podnikatelství má důležitou ekonomickou roli jako hnací síla pro konkurenceschopnost, tvorbu pracovních míst a ekonomický růst“, uvedl v úvodní řeči Liikanen. Země vykazující větší nárůst míry podnikání měly následně tendenci vykazovat poklesy míry nezaměstnanosti. Několik zmiňovaných ukazatelů hovoří o tom, že ekonomika EU ve srovnání s USA trpí malou ochotou občanů brát na sebe podnikatelské riziko (jen 45% v EU oproti 67% lidí v USA by dalo přednost samostatné výdělečné činnosti před zaměstnaneckým poměrem). Ještě rezervovanějšího přístupu k podnikání jsme svědky ve východní Evropě a v ČR, kde se komunistům podařilo poničit i tradici malých rodinných firem.

„Průměrná doba nutná k zahájení individuálního podnikání je 12 pracovních dnů a 24 dnů trvá založení společnosti s ručením omezeným“, píše se dále v Zelené knize a českému podnikateli jen tuhne úsměv na rtech. Složitost daňových (a já na základě domácí zkušenosti dodávám ještě účetních) systémů a výše odvodů placených za zaměstnance jsou v EU předmětem daňových reforem. I obvykle levicová Francie zamýšlí „odstraňovat diskriminační fiskální a sociální zatížení pro rodící se podnikatele, kteří mají stále statut zaměstnance“. Rád bych se pletl, ale nemíří ministr Škromach úplně opačným směrem? Akademičtí funkcionáři se zase v knize mohou dočíst, že „na vysokých školách by výuka podnikání neměla být redukována jen na ekonomické směry“. Především na technických univerzitách může totiž přispět ke spojení podnikatelského a technologického potenciálu.

Plný text Zelené knihy si můžete stáhnout zde.

Napsat komentář