Víra a věda

Něco takového společnost od konce totality nezažila. Pro ni právě bylo typické rozdělení na občany loajální a horlivé (ti vstupovali do KSČ) a poddajné, kteří jen nechtěli mít problémy, a pak na ty na okraji, ať už tam vytlačené, nebo pro to dobrovolně rozhodnuté.

Lidé, kteří ten nárok na jediné a správné náboženství vyžadovali a vymáhali, nejčastěji propagandou, ale někdy i násilím, měli jistotu, že tak činí ve jménu dobra, a to nejen svého, ale i těch, kteří ho odpírali.

Že se to zakládalo na víře a ideologii? No ano, ale máme jistotu, že naše přesvědčení, že spása přichází skrz vakcínu, není také založeno na víře? Na víře ve vědu, která přitom s vírou má leccos společného.

V jednotě je síla, ale také násilí, Jiří Peňás