Energie je civilizace: návrat k barbarství

Co na těch původních čarodějnických procesech bylo strašidelné, byla právě skutečnost, že jim předsedali vzdělaní a inteligentní lidé, a ne nějací negramotní primitivové z vesnic, kteří hráli pouze (důležité, ale pomocné) role přisluhovačů, biřiců, udavačů, katů atd. V zemích, kam se tato myšlenková infekce rozšířila, se jí nakazila právě elita společnosti, takže původně sporadický problém nabyl místy až masových rozměrů, nedal se jen tak zastavit a do justičního vraždění odsouzených osob se zapojovaly všechny dostupné zdroje raně novověkých států – které už tehdy byly řádově větší než cokoliv, co dokázal napáchat běžný pouliční dav.

Jak se historie opakuje. Dalo by se to aplikovat nejen na Green Deal, že?

Když je energie totéž co civilizace, co jsou pak takové pokusy o destabilizaci její výroby? Napadají mě slova “návrat k barbarství”, píše Marian Kechlibar.

Ano, Německo je na cestě k barbarství. A protože je bohaté a jinak technologicky vyspělé, bude to barbarství na steroidech nutit i dalším zemím. A mezitím už Bek coby ministr pro evropské záležitosti avizuje, že se k němu musíme přimknout a V4 si držet od těla.