Více než o penězích

Druhý program České televize opět ukázal oprávněnost svojí existence a potvrdil vysokou úroveň pořadů na tomto vysílacím kanálu. Po čtyři večery nabízel divákům hodinku opravdové publicistiky nazvanou lapidárně – Peníze. U diváků mohl vyvolat řadu kontroverzních úvah. O české ekonomice a vzestupech i pádech její transformace. O podnikavosti a kultuře tržního soutěžení. O změnách v myšlení, o občanské společnosti. Dle mého soudu též o moci (a nemoci) informací.

Pro současnost velmi příznačný výrok zazněl v posledním díle z úst generálního ředitele plzeňské Škodovky, L. Soudka. Když mluvil o velikosti firem a s ní spojenou ekonomickou silou, zmínil něco mnohem důležitějšího pro dnešní úspěch na trhu než velikost – rychlost reakce na změny. Právě v tom vidí šance svého a ostatních českých podniků, které nikdy nebudou moci konkurovat světovým gigantům svojí velikostí.

Globalizace ekonomiky a neustálé zkracování produkčních cyklů kladou stále vyšší nároky na adaptabilitu chování firem při neustále se měnících podmínkách na trhu. Prioritou je rychlé rozhodování s dostatkem vstupních informací. Bez systematického zpracování informací, bez toho, aby naši vrcholoví manažeři začali konečně považovat informace za jeden z klíčových zdrojů v podniku, lze stěží očekávat zlepšení konkurenceschopnosti našich firem v zahraničí a nastartování informační ekonomiky v ČR.

Přestože se v odvysílaných dílech mluvilo hodně o penězích a obchodě, pozornému divákovi nemohlo ujít, že tím prvotním pro každého, kdo chce něčeho dosáhnout, musí být kromě znalosti prostředí jasná vize a spolupracující tým odpovědných a aktivních lidí s vůlí sdílet informace a tuto vizi naplňovat. I tyto souvislosti patří do VIP ve vztahu ke strategiím pro online marketing a online obchodování.

Napsat komentář