Větší podpora pro účast firem v 7. rámcovém programu

Dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši až 250 tis. Kč (pro koordinátora projektu, 100 tis. Kč pak pro člena konsorcia) mohou získat malé a střední podniky, které se zapojí do návrhu projektu do 7. rámcového programu EU pro výzkum a vývoj. Podmínkou je dosažení alespoň 50 % maximálního počtu bodů při hodnocení návrhu projektu nezávislými evaluátory Evropské komise bez ohledu na to, zda projekt byl vybrán k financování.

Na studie proveditelnosti, mzdové a režijní náklady a náklady na poradenské služby lze získat dotaci v rozsahu 50–75% celkových uznatelných nákladů. Žádosti k návrhům projektů, přijímají regionální kanceláře CzechInvestu do 30.10.2007. Celková alokace na rok 2007 je 5 mil. Kč. V porovnání s předchozími dvěma lety se jedná nejen o větší částku, ale také o změkčení kritéria pro výběr dotovaných návrhů projektů.

V roce 2005 byla z alokovaných 3 mil. Kč vyčerpána jen necelá třetina na 6 žádostí typu STREP. V loňském roce již bylo podáno 29 žádostí (z toho od 4 koordinátorů projektů) na 14 projektů typu STREP (nejběžnější typ výzkumného projektu v délce trvání 2-3 roky s cca 4-8 partnery a celkovým rozpočtem projektu cca 2-3 mil. eur) a 8 integrovaných projektů (rozsáhlé výzkumné projekty v délce trvání 5 let s více než 10 partnery a celkovým rozpočtem v řádu desítek mil. eur), ani ty však nevyčerpaly kvótu 4 mil. Kč. Nejaktivnější jsou subjekty z Prahy, odkud pochází asi 40 % žádostí.

Z vlastní zkušenosti z hodnocení si pamatuji, že dosažení 50 % úrovně bodů je relativně snadné a dosahuje jej většina podaných návrhů, které jsou relevantní dané výzvě a rozumně zpracovány (k výběru mezi financované je často potřeba alespoň 70 %). Nastavené podmínky ze strany MPO však považuji za adekvátní současné situaci, kdy se o úspěch v evropské konkurenci pokouší jen malý počet českých firem a někdy to vypadá, že stále ty samé. Pokud tedy chcete vyzkoušet svůj inovační potenciál na evropském trhu, nebude už čas věnovaný účasti v návrhu projektu až tak rizikovou investicí.

Napsat komentář