Senát zahořel pro inovace

obrázek 14. února uspořádaly TUESDAY Business Network a Technologické centrum Akademie věd setkání Innovation Thursday, které představily jako novou platformu pro sdílení informací i zkušeností mezi inovátory, investory a tvůrci prostředí. Innovation Thursday má demonstrovat dopad inovací na hospodářský rozvoj a priority státu a podpořit je v realizaci nápadů a uvádění výrobků na trh.

Místopředseda vlády pro evropské záležitosti, Alexandr Vondra, věděl, o čem mluví (ne, to vůbec není u našich politiků v posledních letech na toto téma samozřejmé). Připomněl, že ČR byla jedna z posledních zemí EU, která si definovala svoji Národní inovační politiku. Nyní bude mít Česko každý rok asi 15 mld Kč ze strukturálních fondů na podporu výzkumu, vývoje a inovačního podnikání.

Zajímavou informací jeho protějšku z francouzské vlády je, že možná už příští rok by mohl být přijat tzv. komunitární patent, který by umožnil chránit duševní vlastnictví ve všech zemích EU jedinou přihláškou, zatímco dnes se musejí patentující potýkat s administrativou zvlášť pro každou zemi.

Velmi inspirující byl – jako obvykle – Jan Muhlfeit, ředitel Microsoftu pro Evropu. Varoval před rychle se měnící rovnováhou sil v globální ekonomice, kde Indie, Čína a také např. Brazílie se stávají pro Evropu stále větší konkurencí. Jejich výhodou je velikost a levná pracovní síla, kterým nebude Evropa nikdy schopna konkurovat. Právě proto je šance EU v inovacích a kreativitě vysoce kvalifikovaných odborníků.

Evropa také doplácí na to, že jsme si jsme si zvykli na svoji zónu komfortu a na malou ochotu brát na sebe riziko. Brzdou změn je podle Muhlfeita evropské školství (od základního stupně), kterému stále dominuje logika a memorování. To školství, které nerozvíjí potenciál talentu a nevyužívá silných stránek žáků a studentů. Ta škola, kde většina učitelů není koučem a mentorem, ale spíše diktujícím hlídačem vědomostí.

Soudě podle plného sálu a plamenných vystoupení Senát ve čtvrtek hořel pro inovace. Když se musel po první hodině přerušit program z důvodu výpadku elektřiny a šířícího se zápachu, ukázalo se, že jsme opravdu hořeli. Však to znáte – kdo chce zapalovat…

Napsat komentář