Rovnováha rozumu a citu podle Špáty

Úvodem roku jsem četl knihu Mezi světlem a tmou – výbor sloupků filmového dokumentaristy Jana Špáty, který je pět let postupně psal pro Lidové noviny, MF Dnes a Týdeník Rozhlas. Připomněla mi jeho předchozí knížku Okamžiky radosti, kde ho zpovídá jeho bývalý student, a ke které se opakovaně vracím.

Myslel jsem na ni také při tvorbě konceptu diskusních večerů Inovace & Inspirace, Inteligence & Instinkt, kdy mi pomáhala řada zajímavých lidí, které spojuje několik obtížně popsatelných znaků. Snad kombinované vzdělání nebo pestrý profesní background. Vyvážení technicko-ekonomického myšlení a inteligence dalšími rysy osobnosti. Přiznání vlastních citů a nejednostranný zájem o věci veřejné přesahující pragmatické směřování k vytčenému cíli. Vypůjčím si svůj oblíbený citát ze Špátovy první knihy o tom, o kterých lidech rád točil…

Zajímavý člověk je pro mě ten, který se liší od konzumentské masy a překročil horizont živočišnosti ve smyslu valení kuličky. Vzrušují ho myšlenky a je v nich originální. Jeho život je rozzářený člověčinou, která je daná rovnováhou rozumu a citu. V práci něco dokázal, avšak nepodělává se z toho. Je širokospektrálně činorodý, vnímá přírodu a raduje se z ní. Případné osudové handicapy nese statečně a s nadhledem. Smrt a konečnost života přijímá realisticky, v pokoře, bez hysterie. Usiluje o harmonický a láskyplný vztah s druhým pohlavím, je ale smířen s eventuální opuštěností. Má smysl pro humor. Jak vidět, je to člověk moudrý.

Naše společnost žije v zajetí úspěchu. Fascinují nás úspěšní lidé a komerční úspěch stavíme v současných tržních podmínkách hodně vysoko. Za posledních pět let jsem měl to štěstí seznámit se na našich večerech First Tuesday s řadou úspěšných podnikatelů a manažerů, kterých si nesmírně vážím. Právě takovým jsme dávali úvodní slovo a v tom také spočívá jeden ze smyslů akce – ukázat ostatním, že to jde, a motivovat k následování. 

Nevím, zda je to pokročilejším věkem, ale stále více mi schází větší docenění těch, kteří mohou být vzorem pro ostatní vedle svých pracovních výsledků i hodnotami, které vyznávají a pomáhají šířit (jakkoli to může pro někoho znít frázovitě). Mám tím na mysli ty, jejichž výsledky nelze vždy snadno měřit, představitele podnikatelství v celém jeho významu – samostatnosti, nesení rizika, investování úsilí a vlastních prostředků do realizace nových nápadů (v soutěži s ostatními), do samotného procesu objevování a aktivního využívání příležitostí. Formy mohou být různé, není podmínkou vlastnit IČ nebo s.r.o. Mám za to, že takových lidí je stále dost, jen se o nich možná málo ví. Budu moc rád, dáte-li mi tipy na zajímavé a moudré lidi, kterým by slušelo slovo nebo jen pozvání na našich příštích večerech.

Moudrost je pro mě určitá filozofie všedního dne, která by měla přinášet návod na rozumný, harmonický život, v kterém se zvětšují plochy bílé, zmenšují černé a zvyšuje se šance prožít ten život smysluplně. K moudrosti, která je použitelná k životu, nutně patří až nemilosrdná sebereflexe, tolerance k ostatním a návraty k obyčejným lidem.

Napsat komentář