Počkejte, to byl můj business

Mezi ve světě nejčastěji uváděné motivy online nákupu patří pohodlí, větší výběr a dobré ceny (zajímavé jsou na druhé straně – v ČR nejčastěji uváděné bariéry). Skladbu nakupovaného zboží již dávno netvoří jen počítačově zaměřené komodity, ale široce používané produkty  typu knihy, hudba, jídlo, květiny nebo hračky.

S tím se mění i strategie online obchodů, jejichž snaha přilákat a udržet si návštěvníky (resp. zákazníky) je vede k uzavírání strategických aliancí (v rámci vertikální i horizontální integrace) a k vytváření společných vstupních bran, tzv. portálů (portals). Portály jsou nazývány hojně navštěvovaná WWW místa (vyhledávací služby, nákupní centra, zpravodajské servery apod.), kde se návštěvníkovi nabízí celý souhrn rozmanitých služeb. Je samozřejmé, že tyto servery představují ty největší příjemce online reklamy a jsou velmi perspektivním nástrojem pro budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. O tom ostatně svědčí i zájem investorů.

Za klasický příklad může být považován Amazon, který svůj úspěšný model přímého prodeje knih nedávno rozšířil o nabídku hudebních nosičů (stojí za to opravdu vyzkoušet!). Nyní se spekuluje o tom, co začne Amazon nabízet na svém portálu dál.

Podobným příkladem je britský řetězec supermarketů Tesco (i u nás působící a proto snad o to zajímavější), který rozšířil svoje portfolio o poskytování přístupu k Internetu. Na rozdíl od ryze virtuálního Amazonu postavilo Tesco svoji strategii na již vybudované zákaznické loajalitě v reálném business prostředí a vsadilo na poskytování dalších provázaných služeb spojených s nákupem ve svých supermarketech. TescoNet však není prvním firemním online projektem. Již v roce 1996 mohli stálí zákazníci objednávat zboží na Tesco Web katalogu s tím, že za 5 liber jim bude příští den doručeno.

Tímto krokem může firma maximalizovat zisk úsporami z rozsahu a navíc, jak předpovídají britští komentátoři, napomoci pronikání Internetu mezi širokou populaci, kterou nabídka připojení zaujme asi více při četných návštěvách v supermarketu než od specializované technologické firmy. Poskytováním přístupu k Internetu získá Tesco ještě něco velmi cenného – více informací o preferencích své klientely, což bude výhodou při poskytování personalizovaných služeb.

To vše mi opět připomíná nádhernou knihu Vize roku 2020, která podává další  příklady informatizace ekonomiky a životních cyklů podnikového portfolia. S globálními informačními sítěmi bude totiž každý business mnohem rychleji „stárnout“ a pokud podnikový management nebude ve své strategii připravený na dynamický pohyb svých produktů a služeb po segmentech Bostonské matice, zbude mu už jen onen pokřik z titulku.

Napsat komentář