Moravia IT: Na špici globální lokalizace

Arturo Quintero

Arturo Quintero je zodpovědný za rozvoj celosvětové strategie společnosti Moravia IT. Kancelář má v centrále společnosti v ČR, značné množství času ale tráví také v dalších pobočkách společnosti. Působí ve společnosti od jejího vzniku a spolu s Kateřinou Forstingerovou je hnacím motorem růstu společnosti. Arturo Quintero je již řadu let aktivním představitelem a přímým účastníkem mnoha aktivit a významných událostí v rámci oboru. V současné době je členem The Institute of Localization Professionals v Irsku a působí také jako poradce pro další neziskové organizace.


Překvapivě málo Čechů ví, že v Brně sídlí česká firma úspěšně podnikající na evropském, americkém i asijském trhu se zákazníky, mezi nimiž vévodí taková jména jako Microsoft, Oracle nebo Autodesk. V současné době patří mezi čtyři nejvýznamnější firmy v oblasti lokalizace software na světě a mezi první patnáctku v oblasti jazykových překladů vůbec.

V roce 1990 se začíná v tehdejším Československu po čtyřiceti letech opět svobodně podnikat a Rudolf a Eva Forstingerovi zakládají překladatelskou firmu Moravia Translations, ke které se postupně přidávají i jejich dcery Kateřina a Anna. V té době odjíždí z Mexika do Polska Arturo Quintero, současný ředitel pro strategii a spolumajitel firmy, se kterým jsem si povídal.

Arturo studoval úvodem 90. let v polském Krakově astronomii. Poté se přesouvá do maďarské Budapešti, kde vyučuje angličtinu. V roce 1991 se seznamuje s Kateřinou Forstingerovou, a stěhuje se do Brna k jejímu rodinnému týmu. Firma se pod jeho vlivem začíná zaměřovat na zákazníky v oblasti ICT a na překlady softwarové dokumentace.

Moravia Translations získává první významné zahraniční zákazníky – francouzskou pobočku společnosti Hewlett-Packard a rakouskou pobočku firmy Minolta. Na trhu se začíná odlišovat zaměřením na překlady do češtiny, špičkovou kvalitou (přeložené texty podléhají 100 % kontrole), důsledným výběrem zákazníků (k tomu přispívají i vyšší ceny) a důrazem na udržování centrálních glosářů a na projektové řízení zakázek.

V roce 1993 celý svůj zisk z předchozího období investuje do nákupu špičkové překladatelské technologie, která umožňuje vyhledání a znovupoužití již přeložených nebo jim podobných částí textu. Použití tohoto nástroje vedlo k velmi úspěšnému kontraktu s irskou pobočkou světového krále databází, firmou Oracle. S tím je spojen i počátek mezinárodní expanze do Polska, Maďarska, Slovenska a dalších zemí východoevropského regionu v roli tzv. „multilanguage vendor“ (dodavatel zajišťující překlady do více jazyků).

Do té doby je podstatou podnikání stále jazykový překlad, kdy dodavatel nepřichází do přímého styku se zdrojovým kódem software. Tato změna nastává až v roce 1995, kdy firma realizuje pro Microsoft a Corel skutečně plnou lokalizaci. Více než polovinu obratu už tehdy tvoří zahraniční zákazníci (dnes více než 95 %).

Začátkem nového tisíciletí se Moravia Translations stává již silným regionálním hráčem s 80 % podílem na východoevropském trhu a dále expanduje. Pro Microsoft se stává jedním ze čtyř tzv. „premier vendor“ (vybraných strategických dodavatelů pro danou oblast), a klíčovým dodavatelem lokalizace pro produkty řady MS Windows a MS Office do stále se rozšiřujícího počtu jazyků (dnes včetně japonštiny, čínštiny a korejštiny). Ředitelka společnosti Kateřina Forstingerová se v té době stává vítězem soutěže Podnikatel roku v ČR organizované společností Ernst & Young (je dosud jedinou ženou, které se tohoto ocenění dostalo).

Firemní aktivity se postupně rozšiřují na testování software a engineering (sestavení a kontrola lokalizované verze). Moravia Translations zakládají 100 % vlastněnou dceřinou společnost Moravia IT, která se již specializuje pouze na lokalizace software. Stejně jako dříve investuje firma velkou část zisku z uplynulých let do vybudování prodejního a marketingového týmu v zahraničí (zpočátku v USA a Irsku) a angažuje zahraniční manažery. Jak Arturo dodává, ne vždy se podařilo toho pravého najít na první pokus.

Moravia IT je akciovou společností s ročním obratem přes 25 mil. USD, tedy přes půl miliardy Kč, zaměstnávající skoro 400 lidí (z toho 280 v Brně). Další kanceláře má v Kalifornii, Tokiu, čínském Nanjingu a čtyřech zemích Evropy. Je vůbec první firmou z východní Evropy, která zakládá pobočku v Japonsku. V současné době expanduje do jižní Ameriky a otevírá pobočku v Argentině.

Firma by uvítala spolupráci s potenciálními partnery (např. za účelem společného EU projektu) především v oblasti jazykového průmyslu (automatické rozpoznávání hlasu, zpracování přirozeného jazyka, strojový překlad), testování, IT služeb nebo s firmami působícími v oblasti budování call center nebo řízení a distribuce dokumentů.

Kontakt
Arturo Quintero
Tel. 545 552 222
E-mail: arturoq@moravia-it.com
www.moravia-it.com

Napsat komentář