Milénium komunikace

V době, kdy většina z vás čte tyto řádky, je již jasné, zda obavy z problému Y2K byly přehnané, přiměřené nebo nedostatečné. Pokud jste se však k těmto řádkům opravdu dostali, tak strašné to asi nebylo 🙂 Do žánru sci-fi by se spíše hodila úvaha, zda si naše lidské organismy nenesou v sobě také určitou chybu genetického kódu, která by mohla jednou zkomplikovat jejich vzájemnou komunikaci.

Schopnost (a ochota) komunikovat bude totiž patřit ke stále významnější kvalifikaci v pracovním i soukromém životě. A nepostačí jen zvládnutí elektronické pošty, SMS, mobilních telefonů a pagerů. Bude stále více možností, jak komunikovat, a větší výběr s kým. Bude třeba rozlišovat v jaké situaci a pro koho volit daný kanál. Bude třeba obezřetněji volit slova, než je zašleme (často bez kontextu) na druhou stranu. Budeme muset více myslet na to, co, komu, kdy a jak sdělujeme, abychom se později nedivili, co všechno se najde v archivu.

Specifickou zkušeností bude život v Internet komunitách. Společné zájmy dají dohromady kompatibilní jedince z globální a multikulturní vesnice, kteří by se jinak asi nikdy nepotkali. Online komunity jim otevřou dveře ke společným zážitkům a k novému stylu poznávání světa, které již nebudou dány pouze místem trvalého pobytu.

Ať již budete přelomové dny trávit v halasném veselí civilizačních center a nebo někde v soukromí daleko od posledních výdobytků techniky, přeji vám všem, abyste je strávili příjemnou komunikací s těmi, kteří jsou vám nejbližší.

Na bezchybný přechod do nulového letopočtu!

Napsat komentář