LANGMaster International: Kolik řečí umíš …

Jan Průcha

Jan Průcha vystudoval obor Systémové programování na elektrotechnické fakultě ČVUT. Během studia začal pracovat ve společnosti TIS Apple Computer, kde měl na starostí vedení softwarových projektů. V roce 1995 se stal ředitelem a později i spolumajitelem společnosti LANGMaster International. Jan Průcha je také prezidentem celosvětové asociace Electronic Publishing Association LLC se sídlem v Delaware (USA) a viceprezidentem Komory elektronického vzdělávání České republiky.


Za jakkoli naivní bychom mohli považovat obchodní záměr české firmy učit cizince angličtinu, právě na tom začala společnost LANGMaster International  svůj úspěch. V současné době patří mezi deset nejvýznamnějších společností na světě v prodeji software na výuku jazyků.

Historie firmy začíná ve Výzkumném ústavu matematických strojů známého spíše pod zkratkou VÚMS, kde se zakladatel firmy Pavel Zika zabýval automatizací paměťového učení. Firma se později transformovala ze společnosti s ručeným omezením na akciovou společnost, dnes ji vlastní čtyři fyzické osoby včetně ředitele Jana Průchy, se kterým jsem si povídal.

Firma začínala s licencí na výukový obsah od britských společností Heinemann a Harper Collins – nejdříve pro ČR, později i mezinárodní. Licencované kursy nechala převyprávět rodilé mluvčí, doplnila je obrázky, cvičeními a slovníkem Collins COBUILD čítajícím 40 tisíc hesel. Jeho ozvučení stálo 1 milion Kč a zabralo 50 hodin čistého času. Podařilo se však sestavit první výukové DVD tohoto druhu na světě, které v roce 1996 získalo nominaci na hlavní cenu na americké výstavě Comdex.

Dnes firma nabízí vedle angličtiny dalších 5 jazyků (španělština, němčina, francouzština, italština a čeština) a pro úplnost je třeba říct, že obsah kursů se neomezuje pouze na výuku jazyků. LANGMaster realizoval např. e-learningový kurz evropského účetnictví (ve spolupráci se společností Cígler Software a Institutem svazu účetních), který byl oceněn Microsoft Industry Award 2004. Firma je e-learningovým partnerem např. společností Microsoft, Cisco, HP invent. V těchto případech nabízí partnerům spolupráci na základě zakázkového vývoje nebo sdílení zisku.

Firem vyvíjejících software pro podporu výuku jazyků, si jistě řeknete, musejí být desítky. Čím je dokáže porážet česká firma? Cenou? Jan Průcha vrtí hlavou, dle něho je konkurenční výhodou kontextová provázanost na slovníky, cvičení a video ukázky, kvalita ozvučení a především rozpoznání řeči. Didaktické postřehy nad obsahem a personalizace učení – to je oblast, kde má firma před konkurencí náskok. Speciálně vyvinutá metoda RE-WISE vybírá uživateli slovíčka a jazykové konstrukce, u kterých nejčastěji chybuje, a tak umožňuje efektivní výuku nových faktů. Silnou stránkou je také připravenost software na provázanost s firemními intranetovými řešeními. B2B segment a prodej obsahu do e-learningových systémů totiž generuje asi čtvrtinu obratu.

V roce 2001 pocházelo 70% zisku ze zahraničí. Postupně se však poměr obracel, neboť firma investovala do dalších jazyků a v zahraničí nastával kolaps hypermarketového prodejního kanálu (vzrůstající poplatky za zalistování krabic s cédéčky v katalogu, vysoké marže). Na druhé straně se zvýšila domácí poptávka, především ze strany škol, o výukové moduly jednotlivých předmětů (např. fyzika, chemie, biologie, zeměpis) podpořená účelově vázanými dotacemi Ministerstva školství.

V ČR má firma asi 150 tisíc registrovaných uživatelů, což vzhledem k ceně obvyklých balíčků ve výši 1 až 3 tisíce Kč není málo. Při porovnání prodejních kanálů lze pozorovat růst podílu e-shopů, které generují obrat ve výši asi 4-5 mil. Kč. Perličkou je, že až 60 % obratu v maloobchodním prodeji probíhá před Vánoci.

Novinkou je využití mobilních telefonů jako koncového zařízení pro nákup, platbu i použití výukového software. Uživatelé služby LANGMaster WORDTIGER, kterou firma provozuje ve spolupráci se společností Softmatch, si mohou za 6 Kč nahrát do mobilu aplikaci, díky níž se mohou učit slovíčka, příkladové věty nebo idiomy přicházející z připojeného serveru. Aplikace také umožňuje si cvičit výslovnost a poskytuje snadný přístup k vícejazyčným online slovníkům.

Vedle českého trhu, který tvoří asi 60 % obratu, jsou pro firmu důležité především USA (25 % obratu) a dále Francie, Německo, Rusko a Vietnam. Doplnění ruštiny a čínštiny do portfolia jazyků je vedle přípravy na přímý prodej po Internetu v současné době hlavní rozvojovou aktivitou. LANGmaster expanduje budováním partnerských distribučních stí na základě franchisingu. Smlouva umožňuje partnerovi používat ochrannou známku, lokalizační balíčky a ponechat si podíl z prodeje.

Firma uvítá spolupráci s vydavateli výukového obsahu, dodavateli e-learningových systémů, velkých uživatelů (pilotní obsah a multilicence) a vzdělávacími institucemi. Z evropských zemí především z Británie, Francie, Portugalska, Španělska a Itálie.

Kontakt
Jan Průcha
Tel. 244 460 807
E-mail: jprucha@langmaster.cz
www.langmaster.cz

Napsat komentář