IDS Scheer ČR: 5 let zkušeností s EU projekty

Milena Hrbáčková

Milena Hrbáčková je absolventkou Fakulty elektrotechniky VUT v Brně, v roce 2003 získala dále manažerský titul na Brno International Business School. Původně byla zaměstnaná na katedře počítačů VUT a ve společnosti PC-DIR jako vedoucí oddělení podpory SAP R/3. Nějaký čas také působila jako nezávislý konzultant, lektor a překladatel v oblasti IT. Od roku 1997 pracuje v IDS Scheer ČR, kde byla vedoucí oddělení překladů a později vedoucí programátorského oddělení. Od roku 2001 je ve firmě odpovědná za řízení EU projektů.


Úplné počátky značky IDS Scheer sahají do roku 1984, kdy profesor August-Wilhelm Scheer se svými kolegy ze Sárské univerzity založil malou konzultační firmu zabývající se procesním inženýrstvím. Dnes se jedná o mezinárodní společnost s akciemi na frankfurtské burze a významného globálního partnera SAP obsluhujícího asi 4000 zákazníků ve více než 50 zemích světa.

Česká pobočka působí na místním trhu od roku 1994 (původně v rámci partnerství se společností COMSOFT), úplná vlastnická integrace do mateřské společnosti se završila v roce 2003. IDS Scheer ČR, s.r.o. je certifikována dle ISO pro poskytování strategického poradenství pro zlepšování business procesů a komplexní řešení podpůrných informačních systémů. Významnou část produktového portfolia představují též konzultační služby systému SAP, vedoucího systému své kategorie na českém trhu, s použitím vlastní metodiky ARIS Value Engineering.

První zkušenosti s EU projekty se datují do období 2000-2001, kdy se Milena Hrbáčková pověřená řízením oddělení softwarového vývoje a oddělení překladů rozhodla využít synergie znalostí obou skupin a přijmout nabídku od jednoho z partnerů IDS na účast v prvním návrhu projektu (Dromeas, viz dále) ve snaze rozšířit svou působnost do Evropy a získat tak mezinárodní zkušenosti.

Ze začátku bylo určitým překvapením obecnější zadání a volnější rozdělení práce mezi jednotlivé partnery konsorcia, než je běžné v komerčních projektech. „Po zkušenostech se čtyřmi EU projekty je však dnešní pohled jiný“, hodnotí Milena Hrbáčková. „Těžko lze totiž specifikovat přesněji výzkumný plán na cca 3 roky dopředu. Velkou zkušeností byla též práce v multikulturním prostředí mezinárodního konsorcia, kde se různé kulturní vlivy odrážely v různém způsobu práce a komunikace mezi partnery. Velmi pozitivním poznatkem bylo, že platily ústní dohody“. Přesto radí českým účastníkům v konsorciální smlouvě jasně specifikovat oblasti týkající se rozhodování, odpovědností, projektových nákladů, ale také práv pro přístup a šíření výsledků projektu.

Mezi firemní přínosy účasti v projektech řadí Milena Hrbáčková vedle vlastních výsledků projektů jednoznačně vybudování „evropského know-how“, získávání zahraničních kontaktů a informací o evropských trzích včetně možnosti srovnání úrovně odborných oblasti s ČR. Přestože projekty rámcového programu nevedou vždy k vývoji komerčního produktu plně připraveného k uvedení na trh (výstupem je obvykle prototyp), firma trvale získává a rozvíjí odborné znalosti na úrovni nejnovějších technologií, které může uplatnit v dalších projektech nebo komerčních zakázkách – ty získává díky pozitivním referencím účasti v projektu.


IST projekty

Všechny dále zmíněné projekty jsou typu STREP (Specific Targeted REsearch Project) podané do IST (Information Society Technologies) části 5. rámcového programu EU, první dva v kategorii Health – Intelligent environment for citizen centred health management. Na uvedené rozpočty přispívá EU vždy cca polovinou.

První zkušeností s výzkumnými EU projekty byl DROMEAS, jehož cílem bylo monitorování zdravotního stavu a výkonu sportovce během tréninku, zejména v rehabilitační fázi po zranění. Řešení je využíváno izraelsko-britským řetězcem nemocnic. Velikost rozpočtu byla 4.2 mil. EUR na 2.5 roku pro 10 partnerů ze 7 zemí.

Záhy po zahájení projektu DROMEAS byl schválen další projekt s účastí IDS Scheer ČR – HEALTHY MARKET. Jednalo se o webovou aplikace na tvorbu personalizovaných nutričních plánů podporující zdravou výživu a prevenci civilizačních chorob jako je obezita, ateoskleróza a kardiovaskulární onemocnění. Pilotní projekty byly nasazeny v Itálii a Estonsku. Velikost rozpočtu byla 4.3 mil. EUR na 2.5 roku pro 12 partnerů ze 7 zemí.

Po zkušenostech ve dvou projektech přijal tým Mileny Hrbáčkové výzvu pustit se do náročné role koordinátora v projektu DICTATE, který byl podán do kategorie Systems for health professionals: creating a Health knowledge info-structure a který začal v létě 2002. Velikost rozpočtu je 3.5 mil. EUR na 4 roky pro 6 partnerů. Cílem je vývoj systému, který zprostředkuje hlasový vstup lékařských dat pomocí kapesního počítače, jejich převod do standardního formátu a jednoznačnou interpretaci do zdravotního záznamu pacienta.

Loni byl schválen další návrh projektu s účastí IDS Scheer v projektu 6. rámcového programu, jehož cílem je vývoj systému pro plánování chirurgických zákroků založený na tvorbě 3D modelu srdce a celé kardiovaskulární soustavy pacienta pro realistickou simulaci. IDS jako technický partner zodpovídá za funkční specifikace systému projektu CARTIDIS.


Pro zájemce o účast v EU projektech

Aktivní účast pracovníků na mezinárodních výzkumných a vývojových projektech vyžaduje dle Mileny Hrbáčkové kombinaci mnoha znalostí, dovedností a přístupů počínaje širokým přehledem technologií, které souvisejí s řešením projektu, a otevřeností novým řešením a týmové spolupráci přes rychlou orientaci v nedokonale definovaném problému a schopnosti přemýšlet a formulovat na různých úrovních abstrakce až po aktivní znalost cizích jazyků (především angličtiny) a orientaci v terminologii EU projektů.

Je třeba aktivně sledovat vývoj celého projektu, což znamená frekventovanou komunikaci (e-maily, telefony, videokonference) a časté cestování spojené s účastí na řídících a technických setkáních. Projekty také vyžadují nezanedbatelnou finanční a smluvní administraci, často s potřebou podpory dalšími subjekty, které mají dostatečnou jazykovou znalost a orientaci v uvedené problematice (např. auditorské a právní služby).

Potřebnou množinu znalostí a dovedností je většinou třeba poskládat z více pracovníků, někdy je nutno sáhnout i k externím zdrojům. „Pro účast v projektech jsou tak handicapovány menší firmy, kde bývá obvykle obtížnější vytvořit takovou pracovní skupinu, resp. alokovat její pracovní kapacitu jen na projekt(y) tohoto typu. Ověřeným řešením je získat zpočátku zkušenosti s průběhem projektu pouze v roli partnera, který je úzce zaměřen jen na určitou část projektu (workpackage). V dalších projektech se pak firma může pustit do náročnější role „workpackage leadera“, koordinátora projektu nebo se pokusit projekt sama napsat a podat“, radí Milena Hrbáčková.


Nabídka spolupráce

IDS Scheer ČR již má vedle IST projektů z rámcových programů zkušenosti s návrhy projektů do programů eTEN, eContent, CRAFT, FET Open, Interreg a Innovation. Znalosti a zkušenosti získané během působení v mezinárodních konsorciích zejména jako technologický partner v oblastech definice funkčních specifikací, bezpečnosti, při vývoji web portálů a databází by společnost ráda zhodnotila ve spolupráci s dalšími zahraničními i tuzemskými partnery.

 

Kontakt
Milena Hrbáčková
Tel.543 524 630
E-mail: m.hrbackova@ids-scheer.cz
www.ids-scheer.cz

Napsat komentář