ICZ: Informatizace zdravotnictví jako příležitost k evropským projektům

obrázekIng. Michal Schmidt vystudoval stavební fakultu VUT v Brně. Od roku 1985 pracoval jako programátor ve státním podniku Geofyzika. Počínaje rokem 1991 se věnuje zdravotnické informatice. Nejprve jako programátor a analytik ve společnosti SET a.s., po té od roku 1993 jako spolumajitel společnosti AMIS a.s., kde působil v roli vedoucího vývoje nemocničního informačního systému a dále pak jako výkonný ředitel firmy. Po fúzi AMISu do společnosti ICZ a.s. působí jako produktový manažer divize Zdravotnictví.


Společnost ICZ patří v ČR mezi nejvýznamnější systémové integrátory a prostřednictvím své divize zaměřené na zdravotnickou informatiku je jednou z vedoucích firem na domácím trhu nemocničních informačních systémů (IS). Obrat celé firmy má v roce 2006 dosáhnout více než jedné miliardy Kč. O historii a aktivitách divize v oblasti vývoje a výzkumu jsem si povídal s jejím produkt manažerem Michalem Schmidtem.

Původně působil jako programátor ve státním podniku Geofyzika. Možnost svobodně podnikat po roce 1989 ho se dvěma kolegy vedly k přechodu do  akciové společnosti SET, která vyhrála výběrové řízení na informační systém nově vybudované nemocnice v Břeclavi. Nemocnice si v té době pořizují své první komplexní počítačové systémy a tak SET může systém bez omezení zpětné kompatibility budovat dle svých představ „na zelené louce“. 

Vývoj ve velkém týmu již vyžadoval nasazení CASE nástroje a protože to se ukázalo být komplikací, společně s dalšími spolupracovníky na přelomu let 1992-93 odchází a spoluzakládá firmu AMIS, která se zaměřuje na budování komplexního informačního systému pro nemocnice. Bez pomoci úvěrů se rychle prosazuje a získává reference z pěti nemocnic. Postupně firma zaměstnává již skoro stovku lidí a patří ke třem nejvýznamnějším hráčům na daném trhu.

Ambice dalšího růstu vedou management k další strategické změně. AMIS je na přelomu let 1999-2000 přizván firmou ICZ k jedné z největších fúzí na tehdejším českém IT trhu. Celkem 17 malých a středních firem (z dalších např. SA&S, Decros a Internet servis) se spojuje a záhy na to podepisuje smlouvu o zahraniční investici s Raiffeisen Private Equity Management. Většina pracovníků divize Zdravotnictví sídlí v Brně a celkem zaměstnává 80 lidí, z nichž část působí též v Praze a Plzni.

Firemní vývoj a výzkum probíhá již několik let v úzké spolupráci s akademickou sférou, především s Masarykovou univerzitou (MU). Příkladem je projekt Hypermedata, který zajišťoval výměnu dat mezi nemocnicemi, spolufinancovaný v rámci 4. rámcového programu EU pod vedením britské Rutherford Appleton Laboratory. 

Koncem 90. let byl rovněž úspěšně zrealizován pilotní projekt Picture Archiving and Communication System (PACS) pro brněnskou akademickou metropolitní síť. Vzhledem k tomu, že v nemocnicích vzniká obrovské množství dat a ne každé pracoviště disponuje dostatečnou kapacitou svých zařízení, je ve spolupráci s MU některým poskytován úplný outsourcing dlouhodobých úložišť dat (např. z počítačové tomografie a rentgenových přístrojů). Vysokoškolská pracoviště jsou tak pro ICZ nejen potenciálním zdrojem nových pracovníků, ale i zákazníkem a dodavatelem.

Zatímco za dob AMISu se systémy vyvíjely pouze pro jednotlivé nemocnice, nyní jsou zákazníky ICZ také zdravotní pojišťovny, regiony, soukromé řetězce nemocnic a celostátní zdravotnické instituce typu Ministerstva zdravotnictví nebo Hygienické služby. Desítky nemocnic nyní používají komplexní řešení, které zahrnuje klinický systém, PACS a integrované ERP aplikace. S rakouskou firmou Systema firma společně vyvíjí procesně orientovaný klinický IS nové generace, který je postupně implementován ve Fakultní nemocnici Brno jako první aplikace v ČR.

ICZ provozuje větší část národních zdravotních registrů a dlouhodobě spolupracuje na projektu klasifikačního systému DRG, který zařazuje léčbu případu do skupin na základě informací o pacientovi, jeho stavu a poskytnuté léčby. 

Kromě realizovaného projektu Hypermedata byla divize Zdravotnictví ICZ  přizvána do čtyř dalších návrhů projektů v 5. a 6. rámcovém programu EU na podporu vývoje a výzkumu a využila spolufinancování projektu ze strukturálních fondů. Společnost uvítá spolupráci v oblasti vývoje informačních systémů ve zdravotnictví, např. s technologií Java.


Kontakt
Michal Schmidt
Tel. 244 100 208
E-mail: michal.schmidt@i.cz
www.i.cz

Napsat komentář