Evropská internetová kultura: kdo jsou Muppies

Sociologická studie P.Barbesina a P.Schellenbaumové z listopadu 1999 se zabývá životním stylem a kulturou nové internetové generace, která již zapustila v Evropě své kořeny. Odkaz na kompletní text (ve formátu PDF) najdete v seznamu dokumentů uzavřené zóny VIP.

Jaká je tedy charakteristika MUPPIES (v překladu asi multimediální městští lidé tlačící internetovou ekonomiku)? Dle studie dávají (na rozdíl od yuppies) přednost znalostem před penězy, sdílení před vlastnictvím, pivu před vínem a Web kreativitě před spekulativním uměním. Preferují monogamii, liberální hodnoty a větší strach mají z digitální anamnézy (ztráty dat uložených na vnějších pamětech typu diáře, počítače nebo mobilního telefonu) než z AIDS. Jejich jazyk je silně ovlivněn technickými termíny světa ICT. Údajně tři čtvrtiny evropských muppies má univerzitní vzdělání a 65% mezinárodní pracovní zkušenosti.

Na rozdíl od tradičních manažerů, jejichž mysl převážně zkoumá, zda jsou dostupné informace pravdivé, muppies se spíše zamýšlejí nad tím, k jaké změně na trhu povedou a jakou zvolit další strategii. Pokud bychom za symboly 20. století považovaly atomy a materiální objekty ve fyzickém světě, kde jednotlivci prosazují svoji individualitu, kulturní metaforou 21. století je síť, která zvětšuje tři základní lidské touhy: komunikaci, propojenost a objevování území nových znalostí.

Jak však v takovém případě identifikovat známý efekt sněhové koule (tj. nabalování nových prvků na sebe), když Síť nemá střed, jistotu, bezpečnou základnu a můžeme ji spíše popsat jako řetěz nepředvídatelných rychlých změn? Jen tím, že budeme stále ve střehu, pozorní a vnímaví. Vyžaduje to mít vrozený dar – skepsi jako způsob života, aktuální znalost a povědomost jako její životně důležitou součást a dále schopnost vysledovat zdroj a směr toku informace a odvodit z nich model chování systému. Na zbytek stačí kalkulované riziko a improvizace.

Síť je o uzlech a spojeních. Neměří se fyzickou vzdáleností, ale v jednotkách rychlosti. Zatímco uzly se stávají stále menší, kvantita a kvalita spojení rostou. Lidé v takovém prostředí bohatnou z myšlenek, jejich množením a sdílením, nikoli hromaděním.

Napsat komentář