Eurabia

Na rodinné dovolené byla pochopitelně často řeč o sousedním Turecku. D. se vyptával, zda-li za mořem už začíná Asie. Z očekávané jednoslovné odpovědi se vyklubala má vyhýbavá úvaha ve stylu, že jeho větší část sic patří do Asie, přesto jej počítáme spíše do Evropy, avšak v EU není a právě se rozhoduje, zda někdy bude atd.

Další den jsem shodou okolností listoval červnovým číslem Eura č.25 a objevil v něm článek Benjamina Kurase Budování euroarabského kalifátu o rostoucím vlivu islámu v Evropě a o tom, proč v zakládací listině EU není zmínka o židovsko-křesťanské civilizaci.

V článku předkládá autor informace, nad kterými mi zůstává rozum stát. Pokud jsou pravdivé, nemůžu uvěřit, že se tím už dávno nezabývali političtí komentátoři (zvláště před referendy o evropské ústavě a nebo v poslední době při eskalaci konfliktu mezi Hizballáhem a Izraelem). Že by to nebylo politicky korektní? A nebo jsem si toho jen nevšiml?

Pokud se nám chce nad argumenty mávnout rukou s tím, že to je pozůstatek EHS ze 70. let a nás se moc netýká, závěr článku vyvádí z omylu. Před necelými třemi lety měl říct Romano Prodi ve svém projevu v Káhiře, že „EU poskytne arabským partnerům stejný statut jako svým novým členům“, že „9 z 15 členských států zamezí východním Evropanům přístup k pracovním příležitostem, aby mohly plnit své závazky ke svým jižním partnerům“ a že „islámské země budou mít nadále přistěhovatelskou prioritu na další 2-3 desetiletí“.

Pokud to tak úplně není, měl by se někdo znalý ozvat a uvést informace na pravou míru. Jestliže jsou však Kurasem prezentovaná fakta pravdivá, očekával bych interpelace v Evropském parlamentu a jednoznačné vyjádření pana Barassa, zda slova jeho předchůdce jsou oficiálním stanoviskem Evropské komise. V takovém případě, se obávám, by byl konec snům o jednotné zahraniční politice EU a myšlenka evropského sjednocení by měla o pár milionů méně stoupenců.

Na jedné straně propagovat vizi sdílení celoevropských hodnot a na straně druhé je obětovat pro kšefty několika vyvolených? Takovou EU raději ne.

Napsat komentář