E-government ve střední Evropě a pozice ČR

V srpnu publikoval Economist Intelligence Unit (součást The Economist Group) srovnávací studii zaměřenou na zavádění e-governmentu ve střední a východní Evropě. Publikace typu white paper se zabývá novými členskými zeměmi EU ze střední a východní Evropy a dále Bulharskem, Rumunskem a Tureckem.

V každé z těchto zemí se zkoumalo 7 vážených kritérií (dohromady zahrnovala 35 kvalitativních a kvantitativních indikátorů) – konektivita a technologická infrastruktura, podnikatelské a právní prostředí, vzdělání, vládní politika a vize, e-demokracie, online služby pro občany a podniky. Metodologie průzkumu, ze kterého studie vychází, se opírala o hloubkové rozhovory s manažery e-gov programů a s přímými účastníky v jednotlivých zemích.

Pro mnohé domácí kritiky pomalého postupu naší vlády v oblasti zavádění e-government může být překvapením umístění ČR na celkově druhém místě za Estonskem a před Slovinskem. Ještě více překvapující může být fakt, že tato vedoucí trojice dostala lepší hodnocení než Nizozemí (překvapuje též umístění Slovenska v poslední skupině). Oceňovány jsou především nedávné aktivity Ministerstva informatiky v oblasti e-procurement a eGov portálu s popisem životních situací.

Pro vývojové firmy působící na trhu e-government služeb a aplikací může být příležitostí 4. IST výzva 6. rámcového programu, jejíž oficiální vyhlášení se očekává každým dnem, uzávěrka pak 22. března 2005. Bude zahrnovat několik tzv. strategic objectives relevantních k e-government technologiím (2.4.4 Broadband for all, 2.4.9 ICT Research for Innovative Government or 2.4.10 Technology-enhanced Learning) s celkovým předběžným rozpočtem 165 mil EUR.

Napsat komentář