DC Concept: síťovým hráčem na trhu informačních systémů

Ing. jiří Rychetský

Ing. Jiří Rychetský vystudoval obor počítačové navrhování na VUT v Brně. Od roku 1992 pracoval jako technický ředitel ve společnosti TESCO trading, s.r.o. zabývající se výrobou a dodávkami HW pro podnikovou a státní sféru a od roku 1998 zastával pozici výkonného ředitele. V roce 2000 se podílel na založení společnosti DC Concept a.s. a stal se jejím ředitelem. V této pozici naplňuje strategický cíl společnosti spočívající ve vybudování nadnárodní společnosti se sítí autorizovaných partnerů podílejících se na vývoji komplexního informačního systému a jeho implementacích u zákazníků.


Akciová společnost DC Concept se sídlem v Brně se od svého založení v roce 2000 specializuje na vývoj objektového informačního systému s integrovaným CASE nástrojem pro vývoj a přizpůsobení aplikací. Firma má v současnosti 20 interních zaměstnanců, kteří se starají o rozvoj systému a zajišťují jeho technickou a obchodní podporu. S nimi spolupracuje tým asi 200 externích konzultantů, kteří v síti 40 implementačních partnerů zavádějí systém v ČR a na Slovensku. O rozvojových plánech jsem si povídal s jedním ze zakladatelů, ředitelem Jiřím Rychetským.

Od počátku bylo cílem vývoje vytvořit informační systém zahrnující nástroje pro analytiky a implementátory, kteří potřebují jednoduše modelovat podnikové procesy pro aplikace na podporu výroby a obchodu. Tak vznikl informační systém QI, jehož první instalace u zákazníka se datuje k roku 2001. „Díky unikátním vlastnostem systému, které umožňují jeho dokonalé přizpůsobení potřebám zákazníka po stránce datové, funkční i cenové, jsme jej nazvali také jako První elastický informační systém. Zákazníci si mohou vybírat z desítek možností, jak financovat pronájem systému,“ doplňuje Jiří Rychetský.

Podpora partnerské sítě

V současné době provozuje QI 260 zákazníků působících v 32 oborech od obchodních společností přes veřejné služby, např. nemocnice, až po odlišné specifické výroby od masokombinátů až po automobilový průmysl. Významným důvodem rychlého nárůstu instalací je fakt, že implementaci systému provádějí výhradně certifikovaní implementační partneři, kterým při tom DC Concept nekonkuruje. Firma se soustřeďuje výhradně na vlastní vývoj systému a podporu sítě partnerů. Její roční obrat z licenčních poplatků přesahuje 40 mil. Kč.   

Informační systém QI pracuje na databázových platformách Microsoft SQL, Oracle a Sybase. Jednotlivé části jsou dodávány buď ve formě samostatných specializovaných modulů nebo jako komplexní ERP systémy. QI je instalován jako celek, implementují a aktivují se však jen ty části, které chce zákazník využívat. Rozsah užívaných funkčností je možné kdykoli rozšířit či zúžit.

Konkurenční výhody

Konkurenční výhodou systému QI je především jeho komplexnost ve smyslu pokrytí všech procesů organizace. Významnou součástí je vývojový nástroj, s jehož pomocí je možné doplňovat nebo upravovat funkce systému za plného provozu. QI také umožňuje propojení s jinými aplikacemi prostřednictvím standardních rozhraní. Může například poskytnout data aplikacím typu Microsoft Office, AutoCAD atd., v nichž lze poté data a informace získané z QI dále zpracovávat. Cílovou skupinou jsou středně velké podniky s 10-250 současně pracujícími uživateli.

DC Concept byl jako jediná česká firma zařazen do prestižního seznamu Top 100 Vendors 2006 světových dodavatelů IT řešení, sestavovaného každoročně americkým časopisem IT Week, a oceněn prestižním certifikátem společnosti IBM, který řadí systém QI mezi přední evropská řešení v rámci programu „Built on IBM Express“. Tento certifikát se uděluje technologicky špičkovým produktům, které mají zároveň vysoký potenciál využitelnosti v praxi malých a středních firem.

Zahraniční expanze

DC Concept vytváří a koordinuje nadnárodní síť partnerů, kteří se podílejí na lokalizaci, vývoji a implementaci QI. Potenciální partner by měl být profesionál se zkušenostmi v oblasti implementace podnikových informačních systémů a zároveň také „síťový hráč“. Výhodou je odborná specializace pro některý z vertikálních trhů. Finanční motivace partnerů je založena na podílu z prodaných licencí a na možnosti vlastní implementace u zákazníka.

Asi 10 % obratu firmy pochází ze slovenského trhu. Systém je k dispozici také v anglické a německé verzi a v současnosti probíhá lokalizace do polštiny včetně přizpůsobení polské legislativě a vytvoření sítě partnerů na tamním trhu. V současné době se firma soustřeďuje na získávání partnerů v Polsku a Maďarsku.

Kontakt
Jiří Rychetský
Tel. 544 502 000
E-mail: jiri.rychetsky@dcconcept.cz
www.dcconcept.cz