Co znamená globalizace pro konzervativce a liberály

Dělení na levici a pravici smysl neztratilo, ale ustoupilo do pozadí. Nyní se stává důležitějším hodnotové hledisko odlišující liberály a konzervativce, v němž jde hlavně o to, kde každý cítíme hranice „vlastní“ společnosti pro uplatňování demokracie. Kdo si chce pro sebe udělat jasno, toto je asi nejlepší český text poslední doby.

„Globalizace naplňuje liberální představu, že existují pouze jednotlivci, jejichž součet tvoří lidstvo. … V hospodářské oblasti je tak kladen důraz na maximalizaci ekonomické globalizace a ničím neomezeného volného trhu. Ideá­lem je stav, kdy bude pouze jednotlivec a volný trh (a pár nadnárodních korporací).“

„Cílem je zbourat tradiční sdílené identity a normy ve jménu osvobození člověka a vyvázat jej ze „svazujících“ pout genderových rolí, rodiny, společnosti a kultury. V praxi jde o vzývání diverzity, podporu imigrace a otevřených hranic, multikulturalismu, politiky antidiskriminace, politickou korektnost a boj proti tzv. hate speech.“

„Konzervativci jsou zastánci svobody jednotlivce a volného trhu proti socialismu, státnímu dirigismu a plánování, ale nikoliv jako samojediných hodnot. Minimálně stejně si cení institucí, které by neměly být vystaveny logice trhu… – rodina, národ, morálka, společenská sounáležitost nebo veřejný zájem.“

„Rozhodující hledisko pro konzervativce by mělo být hledisko národních zájmů, zájmů vlastní společnosti. To se může odrážet například v nastavení korporátního zdanění a dotací, v podpoře domácího kapitálu, ve vztahu ke strategické infrastruktuře a sektorům a v roli státu v nich.“

2 komentáře u „Co znamená globalizace pro konzervativce a liberály

  1. Vlastimil Veselý Autor příspěvku

    Proč? Občansky chápaný národ je stejně důležité společenství jako třeba rodina.

Komentáře nejsou povoleny.