České telekomunikace pod Lupou Evropské komise

1. Datum liberalizace (1.1.2001) bylo stanoveno již v roce 1994, ale služby výběru operátora, které jsou životně důležité pro skutečnou konkurenci na trhu, byly neodůvodnitelně odloženy. To podkopalo snahy o otevření trhu a v některých ohledech poškodilo nové operátory. Poškodilo to zájmy spotřebitelů a také investorů ve společnostech, které konkurují „dominantnímu operátorovi“ (doslova bývalému držiteli monopolu), ve kterém má stát stále svůj podíl. Situace by měla být bez průtahů napravena.

2. Ministerstvo dopravy a spojů má stále významné kompetence regulační povahy. S tím se neslučuje to, aby pracovníci ministerstva byli jakýmkoli způsobem zastoupeni v manažerských či dozorčích radách operátorů nebo zapojeni do jejich privatizace.

3. Ceny za propojení vzájemně si konkurujících telekomunikačních sítí, stanovené nezávislým regulátorem, jsou nad obdobnými cenami v EU a nejsou založeny na adekvátní cenové metodice.

To jsou tři vybrané a přeložené pasáže z hodnotící zprávy Evropské komise, která se věnovala mj. stavu českého telekomunikačního trhu. Na serveru Lupa najdete podrobnější text Jiřího Peterky. Necituji oba zdroje na tomto místě proto, že bych považoval každý posudek z Bruselu za objektivní a následování hodný. Nechávám na samostatně myslícím čtenáři, aby posoudil adekvátnost hodnocení Evropské Unie našich telekomunikací.

Jak informoval VIP v předchozím vydání, Český Telecom získal v poslední době dvě státní zakázky nebývalého rozsahu. Jednu přidělila vláda bez vypsání výběrového řízení (dodávka komunikační infrastruktury pro veřejnou správu), druhou získal společně s Autocont On Line ve výběrovém řízení poté, co byly ostatní nabídky vyřazeny pro formální nezpůsobilost (causa stále není uzavřena). Konkurující operátor GTS podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podnět k přezkoumání rozhodnutí české vlády, které se týká prvního z uvedených případů.

Podle GTS jde o zneužití zákona za účelem zvýšení hodnoty Českého Telecomu před privatizací státního podílu. O této motivaci již delší dobu nepochybuje snad nikdo z odborné veřejnosti a přiznávají to i státní úředníci. Také dle slov předsedy Českého telekomunikačního úřadu (nezávislého regulátora) Davida Stádníka stát nemá vůli k urychlení procesu liberalizace telekomunikací v ČR, protože chce svých 51% v Českém Telecomu prodat za co nejvyšší cenu.

Napsat komentář