Práce doma, doma v práci

Podle výsledků průzkumu společnosti Bonn Empirica pro výzkum komunikace a technologií se počet lidí v Evropě pracující z domova během posledních tří let zdvojnásobil na 20 milionů. Studie uvádí, že více než 10% zaměstnanců v EU pracuje z domova častěji než jednou týdně. Na druhé straně však jen dva ze sta pracují doma na celý úvazek. Největší počet těchto „teleworkers“ v EU má Německo – 6 milionů, což odpovídá ztrojnásobení stavu z roku 1999.

Přestože počet teleworkers v Evropě za poslední 3 roky dramaticky roste, vůči USA má Evropa stále co dohánět, neboť podíl teleworkers v americké populaci asi dvakrát větší. Podle Winston Group by třetina Američanů raději oželela zvýšení platu, jen aby mohla pracovat z domova. Výsledky jejich průzkumu říkají, že více než polovina Američanů si myslí, že vzdálená práce z domova by zvýšila kvalitu jejich života. Z Evropy využívají teleworking nejvíce Finové, podívejme se však na vyspělou Británii, která patří se svými čísly spíše jen k průměru EU.

Britský statistický úřad uvádí, že za posledních pět let vzrostl celkový počet teleworkers ve Velké Británii o 70%. Podle jeho poslední zprávy o trendech na trhu práce bylo na jaře 2001 v zemi 2,2 milionu teleworkers, což odpovídá 7.4% všech pracujících v zemi. Čísla se vztahují na ty, kteří pracují doma alespoň jeden den v týdnu a přitom ke své práci používají telefonní přípojku a počítač. Pokud by jsme definici zúžili na ty, kteří by bez použití počítače a připojení nemohli vůbec dělat svou práci, dojdeme k ne o mnoho menšímu číslu – 1.8 milionu lidí (65% nárůst za posledních pět let). Další fakta si všímají podrobněji charakteristik a motivace těchto lidí.

Podle britského Institutu pro studium zaměstnanosti bude 27 milionů, tj. asi šestina evropských pracovních sil, do roku 2010 pracovat z domova. Studie rozeznává čtyři typy těchto pracovníků. Největší skupinou jsou ti, kteří pracují na více místech, kam patří především zaměstnanci střídající domov a kancelář, příp. více míst s pracovní stanicí. Tato skupina by se měla do roku 2010 zhruba zečtyřnásobit na celkový počet cca 14 milionů. Druhou největší skupinou jsou osoby samostatně výdělečně činné s odhadovaným růstem více než 100% za první dekádu tohoto století. Patří sem lidé pracující pro své zaměstnavatele většinou doma (telehomeworkers) – nejsou tedy přímými dodavateli služeb pro organizace (jejich počet má vzrůst skoro na čtyřnásobek, tj. přes 3 miliony). Nejmenší skupinou jsou pak eLancers – podnikatelé, kteří dodávají svoje služby podnikovým klientům a mají vlastní počítač a připojení (jejich počet by se měl více než zdvojnásobit na 3 miliony).

Zájemci o podrobnější čísla z EU a dalších vybraných zemí je mohou najít v publikaci eWork 2002: Status Report on New Ways to Work in the Knowledge Economy, kterou vydala Evropská komise v červenci tohoto roku. Na rozdíl od popisu situace např. v Maďarsku, Polsku, Slovinsku a Estonsku v ní však chybějí informace o ČR. Dle informací VIP by první odhady (týkající se pouze firemní sféry) měly být známy začátkem příštího roku na základě šetření Českého statistického úřadu.

Napsat komentář