Participativní rozpočet: demokratizace nebo populismus?

Brněnští Piráti a Zelení prosadili na radnici tzv. participativní rozpočet. To znamená, že se vyčlení nějaké promile rozpoču města a veřejnost může navrhovat a pak hlasováním vybírat projekty, na které se tento ždibínek rozpočtového koláče použije. Tak se nyní realizuje 16 vybraných projektů, např. tančírna v parku, dětské hřiště, grilovací místo, naučná stezka, umístění WC apod. K výběru stačilo získat necelou tisícovku rozdílových hlasů (od kladných se odečítají záporné).

Letos je navrženo 133 projektů, na které město vyčlenilo 30 mil. Kč (na jeden max. 3 mil.). Na postup dál má stačit pouhých 300 hlasů, uzávěrka je 15. června. Hipsterská komunita záměru nadšeně aplauduje a považuje to za úžasně demokratický mechanismus rozhodování. Mně se spíš zdá, že jde o líbivý akt, kterému se snadno zatleská (někdo by to mohl nazvat i populismem), s mizivým efektem (a režií ve výši jednoho milionu) a mám k tomu následující výhrady.

Drtivá většina navrhovaných projektů se týká jedné z 29 městských částí a řeší velmi lokální problém nebo rozvojový záměr. Nemělo by tedy větší smysl, aby dle principu subsidiarity město rozdělilo danou sumu mezi městské části a ty si samy uspořádaly podobná hlasování svých rezidentů a nebo použily jiný rozhodovací mechanismus? Když se totiž hlasuje o maličkých lokálních projektech v rámci celého Brna, výhodu mají městské části s velkým počtem obyvatel, které mohou přehlasovat ty menší a získat tak většinu projektů pro sebe.

Ale třeba mi něco uniklo. Jak to vidíte vy?

Napsat komentář