Kde hledat příklady úspěšné imigrační politiky?

Které státy západní civilizace považujete za nejúspěšnější v integraci (legálních) přistěhovalců? Kde jich mnoho přijímají, ale také hodně dbají na podobu vzájemného soužití? Asi mezi nimi budou USA, Austrálie, Izrael, Kanada, Španělsko nebo Dánsko. A když se nad tím zamyslíte, jsou to právě ty státy, které se současně tvrdě brání imigraci ilegální.

USA bedlivě střeží hranici s Mexikem (a budou ještě přísněji), Austrálie si bez výjimky brání své pobřeží, španělská území v severní Africe chrání vysoký plot a ilegály okamžitě vracejí, příklady z Izraele jsou dostatečně známy.

A to je podstata řízené migrace, která zásadně ovlivňuje bezpečnost a prosperitu každé země. Pokud jako ČR chceme být atraktivní zemí pro talentované a pracovité přistěhovalce (a k tomu já se hlásím), které si vybereme a kterým s integrací pomůžeme, musíme se (i je samotné) současně chránit před těmi, kteří se do Evropy dostali podvodem a nemají zájem respektovat naše zákony a pravidla. Na tuto základní logiku vedení EU rezignovalo a proto je třeba to neustále připomínat.