GiTy: 17-letá cesta pokračuje východoevropskou expanzí

obrázek Společnost Gity patří mezi nejvýznamnější ICT firmy a systémové integrátory na českém trhu. V roce 2006 dosáhla obratu asi 800 mil. Kč a v červnu získala slovenského investora Arca Capital Bohemia, který více než zdvojnásobil základní jmění na současných 105 mil. Kč se strategickým cílem expanze na trhy střední a východní Evropy. O historii firmy a mezinárodních aktivitách jsem si povídal s generální ředitelkou Olgou Girstlovou.

Původně působila v oblasti investiční výstavby se specializací na jaderné elektrárny. V roce 1990 založila s manželem společnost specializující se na dodávku kabeláží. Firma měla v té době 4 zaměstnance a obrat 3 mil. Kč. V dalším roce GiTy instalovala první optickou páteřní síť a první strukturovaný kabelážní systém v ČR. Další rok už začala rozvíjet svoje aktivity na Slovensku a vybudovala dceřinou společnost se sídlem v Martině.

Mezinárodní expanze pokračuje v roce 1995 založením pobočky v Bulharsku na základě spolupráce s místním partnerem. Poté následuje expanze na Ukrajinu a do Ruska, zdejší pobočky však firma brzy uzavírá z důvodů nestandardních obchodních postupů. Ještě před vstupem ČR do EU patří Gity mezi první české IT firmy vstupující na německý trh a v roce 2000 získává v konsorciu s německou společností STAR ONE v tendru licenci na provozování bezdrátových sítí FWA v pásmu 26 GHz. Zatím poslední otevřenou zahraniční pobočkou je rumunská z letošního roku.

V návaznosti na akvizici telekomunikační divize společnosti ABB rozšířili majitelé firemní strategii o nový směr rozvoje – technologie inteligentních budov a areálů a postupnou expanzi k nadnárodní společnosti. Hlavní specializací přitom zůstává systémová integrace při budování datových sítí LAN a poskytování služeb přidané hodnoty (bezpečnost, servis, řízení sítí a konzultace) jako držitel certifikátu jakosti ISO 9002.

GiTy je telekomunikačním operátorem s vlastní infrastrukturou v ČR, na Slovensku a v Bulharsku poskytující služby terestriálních sítí – veřejných datových sítí, VoIP telefonie, připojení k internetu, videokonferenčních systémů apod. Prostřednictvím vlastní satelitní technologie s řídícím pozemním systémem v Brně je schopna poskytovat služby po celé Evropě.

Mezinárodní projekty zahrnují např. realizaci optické kabeláže ve středisku jaderného výzkumu CERN v Ženevě, propojení Ministerstva zahraničí se zastupitelskými úřady nebo strukturovanou hybridní kabeláž v Číně. Gity patří také k několika málo českým firmám se zkušenostmi s návrhy projektů do rámcových programů EU na podporu vývoje a výzkumu.

Jedním z probíhajících výzkumných řešení je ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním a univerzální architektura pro poskytování interaktivních informačních služeb teresteriální digitální televize. To jsou také oblasti, kde společnost uvítá spolupráci – např. pro interaktivní kanál digitální televize nebo řešení kamerového systému se zpracováním a vyhodnocováním dat k zabezpečení bezpečnosti dopravy.


Olga Girstlová je víceprezidentkou pro vnější vztahy a členkou dozorčí rady GiTy. Absolvovala Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně. Ve firmě se podílí na vytváření strategie společnosti, na řízení aktiv dceřiných společností, vytváření corporate strategy skupiny. V roce 1999 získala v Monaku jako první Češka ocenění Vedoucí podnikatelka světa a v loňském roce „Žena roku 2005“ v kategorii Business. Absolvovala několik zahraničních stáží na prestižních univerzitách – YALE, univerzita Peking, Singapur, UH Manow Hawaii. V roce 2007 se účastní stáží na předních amerických univerzitách v rámci programu Eisenhower Fellowships (MIT, Harvard, RPI).

Kontakt
Tel: 545 129 111
E-mail: ogirstl@gity.cz
www.gity.cz

Napsat komentář