Esther Dyson – Release 2.0


Esther Dyson Release 2.0


Esther Dyson je uznávaná osobnost ve světě IT. Vydavatelka prestižního měsíčníku Release 1.0, majitelka společnosti EDventure Holdings investující do IT firem včetně východní Evropy a každoročně organizující manažerské PC Forum a High Tech Forum, poradkyně americké vlády pro oblast informační dálnice a Internetu.13.října 1997 (současně s návštěvou Esther Dyson v Brně) vyšla současně ve třech světových nakladatelstvích její kniha Release 2.0 o životě na Síti. Ve stejný den byla také otevřena diskuse na WWW k jednotlivým kapitolám knihy.


 • Společenství (komunity)
 • Práce
 • Vzdělávání
 • Správa a řízení sítě
 • Intelektuální vlastnictví
 • Správa obsahu
 • Soukromí
 • Anonymita
 • Bezpečnost
Každé z vydání VIP/Direct 1/99 – 6/99 přineslo po dohodě s autorkou část překladu z kapitoly věnované intelektuálnímu vlastnictví. Výňatek z amerického interview s autorkou k vydané knize:Tato kniha je mým návrhem pro život v digitálním věku… My a naše děti budeme trávit stále větší část našeho společenského, intelektuálního a pracovního života v digitálním světě; tohle je o tom, jak z něj učinit svět, ve kterém chceme žít. Mohli byste také říct, že je to něco jako šance vybudovat společnost znovu… Bude snadné pro jednotlivce stát se vydavateli, producenty, těmi, co řídí… Hromadná výroba, masmédia a řídící struktury budou náhle čelit opravdové konkurenci ze strany nás jednotlivců. Změní se poměr moci mezi velkými a malými, mezi vzdálenými a blízkými, mezi dodavateli a spotřebiteli, mezi médii a jejich publikem, mezi vládou a občany.
Esther Dyson na Invexu 97


Esther Dyson byla v roce 1997 již podruhé jedním z nejvýznamnějších hostů výstavy INVEX. Během výstavy přednesla úvodní projev na semináři věnovaném perspektivám telekomunikačního trhu v ČR. V krátkém vystoupení shrnula svoje názory, které prezentuje americké vládě.

Vyspělé země budou brzy hodnoceny podle úrovně liberalizace telekomunikačního trhu, neboť právě telekomunikační infrastruktura bude „motorem pro zbytek ekonomiky a platformou pro obchodní komunikaci“. Očekává se, že Internet zásadně ovlivní charakter podnikání, do značné míry finanční sektor a oblast vzdělávání. Esther Dyson zmínila několik předpokladů pro rozvoj informačního trhu a elektronického obchodování


 • legislativní prostředí zaručující právní platnost elektronických transakcí (objednávek a plateb prostřednictvím digitálního podpisu a neodmítnutelné zodpovědnosti)
 • výkonné technologie pro bezpečné transakce
 • silný a účinný vzdělávací systém
 • konkurenční prostředí na poli telekomunikačních služeb


<A href="http://www.park.cz/index.php/site/comments/release_20_intelektualni_vlastnictvi_uvod_1/" strPageName="Release 2.0 : Intelektuální vlastnictví
Intelektuální vlastnictví – úvod (1)“ hreftype=“1″>Release 2.0 : Intelektuální vlastnictví
And Now, a Word From Some Fellow Americans

Napsat komentář